Rolf Lagerborg

Samlingen innehåller publicerade texter av och om filosofen Rolf Lagerborg (1874–1959) samt Lagerborgs brevväxling med Edvard Westermarck (1862–1939).

Urvalet har gjorts av Marja Jalava. Samlingen har producerats i samarbete med Åbo Akademis bibliotek.


OM LAGERBORG i Filosofia.fi

Biografi 

Album i Bildarkivet

Brev till Lagerborg av Edvard Westermarck


 

Samlingar: Lagerborg Rolf


Sidor