Brev till Lagerborg 12.7.1900


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1900
Kuvaus: 
Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat den 12.7.1900.
 
Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library
Ref.nr. 2899
 
Transkribering/Litterointi/Transcription: Filosofia.fi 2007
 

The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

                                                                                                    Norrköping 12/VII 1900

B. B. Jag har just skrifvit ett
bref till Dig och, icke säker på
din adress, sändt det till Helsingfors.
Jag är här i Norrköping till början
af augusti. Tar Du hemvägen
genom Sverige, så kom hit
på någon dag – i förbifarten
till Stockholm.
        Din
        Edv. Westermarck
Min adress är: Fröken Wrangels pensionat, Norrköping

Liitetiedostot: