Biografier


Biografierna ger korta introduktioner till finländska filosofer genom historien. Vid sidan av presentationerna till filosofen finns också länkar till arkivmaterial och andra digitala källor. 
Biografierna uppdateras efterhand.

Universitetslärare, professor i vältalighet vid den Kungliga Akademien i Åbo från 1679.
Professor i filosofi, Jyväskylä och Helsingfors.
Finsk filosof och professor i filosofi vid Kejserliga Alexandersuniversitetet i Finland.
Professor i historia och praktisk filosofi vid den Kungliga Akademien i Åbo.
Biblioteksman, professor i filosofi och författare, fil.dr. 1864.
Prästman, politisk tänkare.
Astronom, författare, kyrkoherde, naturfilosof
Filosof, orientalist och naturforskare.
Skald, kyrkoman, kantian, professor i praktisk filosofi och historia vid Kungliga Akademien i Åbo, ledamot av Svenska akademien.
Professor i teoretisk filosofi, Helsingfors universitet, fil.dr. 1888.
Professor i filosofi, akademibibliotekarie, pedagog, författare till Kunskapslära.
Filosof och pedagog, fil.dr. 1935, professor.
Universitetslärare, professor i vältalighet.
Psykolog och professor i filosofi, fil.dr. 1919.
Socialantropolog och religionsforskare, fil.dr. 1907, professor i praktisk filosofi, Helsingfors universitet.
Filosof och logiker, fil.dr. 1961, Leibnizkännare, professor i filosofi, Tammerfors.
Filosof, fil.dr. 1946, professor i teoretisk filosofi, Helsingfors universitet.
Filosof och diktare, professor i filosofi.
Filosof och skriftställare, professor i filosofi vid Åbo Akademi.
Professor i teologisk sedelära, professor i praktisk filosofi, professor i logik och metafysik, Kyrkoherde i Kuopio och Borgå.
Professor i filosofi och kritiker, fil.dr. 1887.
Filosof, matematiker och professor i teoretisk filosofi vid Kungliga akademien i Åbo 1814-1821
Filosof och pedagog, fil.dr 1879.
Historiker, överbibliotekarie, universitetslärare m.m.
Filosof och universitetsman, fil.dr. 1869.
Författare och filosof, fil.dr. 1923.
Professor i pedagogik och didaktik vid Helsingfors universitet, filosof, fil.dr. 1886.
Professor i filosofi vid Åbo universitet, fil.dr. 1919.
Präst och religionsfilosof.
Publicist, filosof och statsman.
Professor i filosofi, Åbo Akademi och Helsingfors universitet
Historiker och professor i filosofi.
Professor i filosofi, fil.dr. 1956.
Professor i filosofi i Helsingfors och Cambridge, ledamot av Finlands Akademi, samtidsgranskare
Filosof och matematiker.
Filosof, antropolog, sociolog; professor vid Helsingfors Universitet, Åbo Akademi och University of London.
Professor i praktisk filosofi, jurist, dekanus.