Blogi


Blogi on tarkoitettu raporteille, katsauksille, kolumneille, linkkivihjeille, ajankohtaisuutisille, kirjakatsauksille sekä muille vastaaville vapaan ja ajankohtaisen kirjoittamisen lyhyehköille lajityypeille.

Författarens ansvar

19.7.2013 | filosofia, kritiikki, kirjallisuus

Jag vill ta upp en tråd från min senaste blogg, ”Fiktion och verklighet". Även om vi i normala fall inte har svårt att förstå vad det innebär att vara ansvarig för det vi gör, verkar det som om klartänkta människors tankar låser sig när det gäller en skönlitterär författares ansvar för sitt arbete...

Om fiktion och verklighet

29.6.2013 | filosofia, kritiikki, kirjallisuus

Kan det finnas något sådant som en sanningsenlig beskrivning av ett levnadslopp, en objektiv redogörelse för en politisk konflikt, ett krig, ett samhälle eller en förfluten tidsperiod? Eller är varje föreställning om något sådant en illusion? Det är slående att bland olika filosofiska problem är...

Samlingen Edvard Westermarck i Filosofia.fi är komplett

20.12.2011 | westermarck edvard

Under november och december 2011 har filosofiportalens svenska redaktion digitaliserat omfattande mängder material av den finländske filosofen och antropologen Edvard Westermarck. Detta nydigitaliserade material har idag gjorts tillgängligt för alla i Filosofia.fi:s Westermarck-samling i fyra...

Putnams pris

17.3.2011 | palkinnot

Mottagaren av Rolf Schock-priset i logik och filosofi 2011 är den amerikanska filosofen Hilary Putnam. (Se http://www.kva.se/sv/pressrum/Pressmeddelanden-2011/Hilary-Putnam-tilldelas-Rolf-Schockpriset-i-logik-och-filosofi/) Priset kan ses lite som ett filosofins Nobelpris. Liksom Nobelprisen i...

Filosofi i skolorna, är det dags?

18.3.2010 | filosofian opetus

"Filosofi som skolämne" består idag av endast en obligatorisk kurs med tre valbara fördjupade kurser på gymnasienivå. Ämnets ställning i de finska skolorna är sålunda fortfarande marginellt. Jämförelsevis få studerande väljer de fördjupade kurserna (där de erbjuds) och bara enstaka abiturienter...

Nytt på filosofiportalen från 2009

19.1.2010 |

Samlingen av Georg Henrik von Wrights texter har öppnats och utökats. Nu finns texter om så skilda ämnen som deontisk logik, Dante och Edvard Westermarck utlagda. von Wright skrev också 1947 en essä om Werner Jaegers numera klassiska Paideia. Jaeger söker efter den klassiska grekiska andan, och von...

Vetenskapens auktoritet och människans uppgifter

2.12.2009 | tiedepolitiikka, koulutuspolitiikka

Lars HertzbergEverything is what it is, and not another thingJoseph Butler Den moderna diskussionen om den högre utbildningens uppgifter och verksamhetsbetingelser styrs av en viss ideologi eller föreställningsbild. Enligt denna ideologi ligger den högre utbildningens existensberättigande i, att...

Internationella filosofiska tidskrifter och peer review-systemets problem

4.1.2009 | tiedepolitiikka

"Peer review" heter systemet som vetenskapliga tidskrifter tillämpar, och som är avsett att garantera kvaliteten på det material som publiceras i ansedda vetenskapliga tidskrifter. Men systemet fungerar dåligt, skriver Elijah Millgram (University of Utah) i sin blogg. De rapporter som sakkunniga...

Varför inte fråga lärarna? Några tankar om enkäten om gymnasieelevers uppfattning av filosofi i Sverige 2007

1.9.2008 | filosofian opetus

Med anledning av ett vikande och allt mindre jämställt intresse för universitetsstudier i filosofi riktade Filosofiska institutionen vid Göteborgs universitet under vårterminen 2007 en enkätundersökning om filosofi till elever som gått filosofikurser vid gymnasier i Sverige. Syftet med...

Filosofi i gymnasiet

19.5.2008 | filosofian opetus

Hurudan filosofi matas de finlandssvenska gymnasisterna med? Filosofiportalens svenska filosofiska ordbok utökas och uppdateras under sommaren, främst med termer och filosofer som kan behövas av gymnasieelever i filosofi och livsåskådning. För att få en uppfattning om vilka uppslagsord som kan...

Hans Rosing i pension

7.5.2008 |

Svenskfinlands mest kände filosof och debattör, FL Hans Rosing (f. 1944), har gått i pension från sin tjänst som lektor i vetenskapsfilosofi vid Åbo Akademi. Den 5.5.2008 uppmärksammade ämnet filosofi Rosings insats vid ämnet med ett seminarium, "Filosofen i samhället". I samband med seminariet...

Filosofikonjunkturen: Om filosofins nytta

16.4.2008 | filosofia, filosofian opetus

Den 6/4 fanns en artikel i New York Times som pekar ut en ny våg av intresse för universitetsstudier i filosofi.http://www.nytimes.com/2008/04/06/education/06philosophy.html?_r=2&oref=slog I artikeln intervjuas David Schrader som är ordförande för det amerikanska filosofisällskapet. Han gick...

Simone de Beauvoir 100 år

16.1.2008 | merkkipäivät, de Beauvoir

I år är det 100 år sedan Simone de Beauvoirs födelse den 9.1.1908. Tommy Wallenius har skrivit ett inlägg i Filosofia.fi:s weblog på finska, med bland annat den mest aktuella franska litteraturen om de Beauvoir och länkar till tv-program och annat intressant i anledning av jublileumsåret. Läs...

Ex.phil. problem för norska filosofiska institutioner?

12.10.2007 | filosofian opetus

Debatt i Norge De norska filosofiska institutionerna lider av Ex.phil.-undervisningen, och studenterna blir lurade, skriver Viggo Rossvær, professor i filosofi vid Universitetet i Tromsø. Ex.phil., den obligatoriska tidigare årslånga filosofiska förberedande undervisningen som alla...

Lars Hertzberg om Filosofia.fi i Hbl

7.10.2007 | Filosofia.fi

I Hufvudstadsbladets söndagsbilaga 7.10.2007 intervjuar Erik Wahlström professor emeritus Lars Hertzberg om filosofin och om Filosofia.fi. "En finländsk filosofiportal, filosofia.fi, invigdes förra veckan. Är det ett tecken på att filosofin har blivit aktuell och modern? Långt ifrån. Filosofin har...

Finns det rum för filosofi i dagens västerländska samhälle?

2.10.2007 | Filosofia.fi

Anförande vid öppnandet av filosofiportalen ”filosofia.fi” 26.9.07 Lars Hertzberg Finns det rum för filosofi i dagens västerländska samhälle? Det är en kliché att konstatera att vi lever i en tid som vill bedöma varje mänsklig aktivitet i ekonomiska termer. Varje verksamhet som gör anspråk på...