Föreningar


Filosofisk verksamhet på svenska i Finland

Folkets bildningsförbund: Arrangör av Filosoficafé i Åbo och Korpo filosofidagar https://fbf.fi/filosoficafe/
Interbaas: Skolverksamhet och Hangöseminaret http://www.interbaas.fi/

Finländska sällskap och föreningar

Eetos ry https://eetos.org/ FETO, Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat ry Föreningen för lärare i filosofi och livsåskådning http://www.feto.fi/

Filosofiska föreningen i Finland 

Filosofian ja fenomenologisen tutkimuksen seura http://www.routila.com/fenomenologinenseura/sffsindex.html

Finlands förening för estetik http://www.estetiikka.fi/introduktion

Finlands kvinno- och feministfilosofers förening NFY http://nfyx.wordpress.com/

Kansainvälinen soveltavan estetiikan instituutti (KSEI) / International Institute for Applied Aesthetics (IIAA) http://www.helsinki.fi/jarj/iiaa/

Karl Marx -sällskapet http://www.marx-seura.kaapeli.fi/

Luonnonfilosofian seura http://www.lfs.fi/

Mielen historian huippuyksikkö http://www.helsinki.fi/teol/pro/mind/ Prometheus-leirin tuki ry https://www.protu.fi/svenska

Skepsis ry http://www.skepsis.fi/

Suomen humanistiliitto http://www.humanistiliitto.fi/

Suomen semiotiikan seura http://wwwedu.oulu.fi/sss/

Suomen tekoälyseura http://www.stes.fi/eindex.html Suomen transhumanistiliitto http://transhumanismi.org/

The Philosophical Psychology, Morality and Politics Research Unit (PMP) http://www.helsinki.fi/teol/pro/pmp/

Tieteellisten seurain valtuuskunta http://www.tsv.fi/

Trends and Tensions in Intellectual Integration [TINT] http://www.helsinki.fi/tint/

Tutkijaliitto https://tutkijaliitto.fi/

Vapaa-ajattelijain liitto http://www.vapaa-ajattelijat.fi

Filosofiska föreningar och nätverk i Norden

Nordic Pragmatism Network http://www.nordprag.org

The Nordic Society for Phenomenology / Nordisk Selskab for Fænomenologi (NoSP) https://nordicsocietyforphenomenology.wordpress.com/

Nordic Network for Philosophy of Medicine and Medical Ethics Nordiskt forskningsnätverk. https://www.nordforsk.org/en/programmes-and-projects/projects/nordic-net...

Nordic Wittgenstein Society http://www.nordicwittgensteinsociety.org/