Brev till Lagerborg 31.5.1894


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1894
Kuvaus: 

Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat den 31.5.1894.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library
Ref.nr. 2894
 
Transkribering/Litterointi/Transcription: Filosofia.fi 2007
 

The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry, ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

2894a
 

Helsingfors
d. 31 maj 1894

Bv.!

Då du kommer till
staden i juni behöfva
du icke göra dig något
besvär med Ahlblad.
Han kommer att
bo på ett torp i
Sibbo hela sommarn
Och stå under fröken
Ingmans speciella
uppsigt – hvad ekonomin
och protokollen beträffar.
Då fröken Thyra
bor några minuters
väg från Ahlblad
har jag beslutit mig
för att låta honom

skrifva rent alltsammans.
Jag kan glädja dig med
att alla bilagor nu
befinner sig på sin plats –
äfven arkitekternas sista
skrifvelse och De äldres Råds
protokollsutdrag. Jag sänder
dig äfven mitt tal till
Öhman, så troget jag
kan påminna mig det.
Med tack för god
kampanj och i hopp att
du i höst icke lemna
mig i sticket, utan fort-
farande förs till protokolls

vännen
Edv. Westermarck

Liitetiedostot: