Brev till Lagerborg 26.02.1921


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1921
Kuvaus: 
Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat den 26.2.1921.
 
Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library
Ref.nr. 2911
 
Transkribering/Litterointi/Transcription: Filosofia.fi 2007
 

The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

[1]
 

Woodman´s Cottage
Boxhill
Dorking
26. feb. 1921.

Broder Lagerborg,

   Tack så mycket
för Ditt brev och för
Din bok, som jag
skall läsa med andakt
och helt säkert stor
uppbyggelse.
   Ända till det sista
såg det ut som om
Ålandsfrågan möjligen
skulle komma att behandlas
vid denna månads konselj-
möte. Den fanns upp-
tagen på föredragningslistan
och jag hyste redan en
förmäten förhoppning att
kunna resa hem i början

[2]
av mars. Men så blev
det igen uppskov. Mr.
[Elkes?] är ”av hälsoskäl”
hindrad att komma från
Amerika förrän nästa
månad och Enckell antar
att frågan kommer före
först i slutet av april.
Jag hade redan en
artikel för Times färdig
att intagas om frågan
hade behandlats; nu
får den vila en tid.
Men rapportörernas rese-
berättelse måste noga
vaktas och, om så be-
hövs, bemötas så snart
den blir bekant. Även
åtskilligt annat finns
att göra, och jag ser
mig tvungen att åter
begära förlängd tjänst-
ledighet. Detta har
Kansler och även Prokansler

[3]
redan tidigare förutsett.
Den förre gladde mig
med ett brev vari han
sade att han inser att
jag icke kunnat handla
annorlunda än jag gjort,
d.v.s. stanna här ute.
Vad som nu bekymrar
mig är att Du i ett
tidigare brev skrev att Du
ej kan föreläsa längre
än till påsken. Det
gör mig mycket ont att
fråga om detta beslut
är orubbligt, och om Du
inte kunde föreläsa till
c. den 20 april, då min
kontraktliga tjänstledighet
begynner. Det plågar mig
ofantligt att veta att detta
stör Dig i Ditt eget
forskningsarbete. Men vad
står att göra?
   Jag närsluter en check
för mars, men beloppet
höjes om dyrtidstillägget

[4]
faller ut, vilket inte torde
ha varit fallet i februari.
Dock måste jag tyvärr
anhålla att Du ville fråga
Rolf Pipping om pengar
som finnes på banken.
Jag uppskakades av ny-
heten att kassan var
tom och skrev genast till
Helsingfors för att få
pengar överflyttade därifrån,
men det vore dock nödigt
att tala med Rolf. Jag
hade rätt stora besparingar
från sommaren, men de
ha alla gått åt, mesta-
dels, antar jag, till skatter.
Och sedan även en sak.
Vill Du vara god och se
i mitt arbetsrum, där Du
sover, om där finnes
Mannhardts ”Mythologische
Forschungen.” Wikman på Malm
tog ut boken från Universitets-
biblioteket och skrev att den ej
återställts. Hittar Du den så var
god och för den till biblioteket
då Du går dit. Med många
hälsningar Din tillgivne Edv. Westermarck

 

Var det Du som sände mig den stora fotogra-
fien? I så fall hjärtligast tack!

Liitetiedostot: