Brev till Lagerborg 27.12.1904


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1904
Kuvaus: 
Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat 27.12.1904.
 
Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library
Ref.nr. 2908
 
Transkribering/Litterointi/Transcription: Filosofia.fi 2007
 

The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

[1]
 

Fabriksgatan
Helsingfors
27[/XII 04?]

Bäste Broder!
   Tack för kortet
och förlåt att
jag ej genast
besvarade det. Jag
kunde icke
med säkerhet
fixera någon tid
då jag vore
hemma – så
upptagen af familj-
plikter var jag.

[2]

   I morgon onsdag
skall jag hålla
mig hemma
mellan kl. ½ 12
på dagen och
6 e. m. I öfver-
morgon, torsdag,
är jag hemma
mellan 12 och 1.
Jag kan också
bestämma andra
tider, om de
angifne icke passa
för dig. Men jag
har ingen annan
eftermiddag fri
än morgondagens

[3]

(onsdagens) och då
blott till kl.
6, som sagdt.
   Motseende med
stort nöje ditt
besök
    Din tillgifne
    Edv. Westermarck

Liitetiedostot: