Info


En finländsk filosofiportal

Filosofiportalen har skapats av Eurooppalaisten filosofian seura ry (Sällskapet för europeisk filosofi rf) och den filosofiska tidskriften Niin & näin  i samarbete med ämnet filosofi vid Åbo Akademi, som står för den svenska delen av portalen.

Syftet med portalen är att erbjuda filosofirelaterad information, både aktuell och tidlös, liksom att på nätet arkivera material som stöder forskning, undervisning och  allmänt intresse i filosofi. 

Finansiärer och samarbetspartners 

Portalen som helhet har fått stöd av följande fonder. Jenny och Antti Wihuris fond (2005, 2006, 2007), Suomen kulttuurirahasto (2005, 2006), liksom Undervisningsministeriets program för informationssamhället (2006), Konestiftelsen (2007) samt Undervisnings- och kulturministeriets program för att utveckla kulturtjänster på nätet (2012). Konestiftelsen har stött utvidgningen av nätencyklopedin Logos (2018). Jenny och Antti Wihuris fond har gett finansiering för att utvdiga portalen med den nya huvuddelen Kritikos.fi, som stöder undervisning och studier i filosofi och kritiskt tänkande.  Förbundet för vetenskapspublicering i Finaldn har stött (2020) utvecklingen av det tekniska förverkligandet av nätsidorna.  

Den svenska delen har fått stöd av Stiftelsen för Åbo Akademi (2007), Svenska Kulturfonden (2007, 2008-2010, 2017), Otto A. Malms donationsfond (2007) och Konestiftelsen (2009).

Samarbetspartners är bland annat Åbo Akademis bibliotek, Filosofiska föreningen i Finland och de filosofiska institutionerna vid de finländska universiteten.

Finlands filosofihistoriska resurser

Ett av Filosofia.fi:s målsättningar är att introducera finlands filosofihistoria. Bland annat görs biografier över filosofer liksom ett arkiv med material om Finlands filosofihistoria som är tillgängligt för alla över internet. Portalen omfattar många olika digitaliseringsprojekt. Av dem är det mest omfattande hittills digitaliseringen av gamla dissertationer från tiden för Den Kungliga Akademien i Åbo (1640-1828). Andra projekt har omfattat filosofers verk, ett fotogalleri, intervjuer och audiovisuellt material.

Vi söker fortgående mera material om Finlands filosofihistoria; fotografier, ljud- och bildinspelningar, intervjuer, betydelsefulla texter som är fria för publikation, tidigare opublicerade texter, litterära rariteter och motsvarande. Om du har sådant material och är intresserad av att göra dem tillgängliga, ta kontakt. Vi ger närmare anvisningar om postning, copyright mm. Materialet digitaliseras och originalen återbördas till innehavaren. Du kan ta kontakt antingen till portalens allmänna adress eller till arkisto(at)filosofia.fi, eller om det gäller specifikt material på svenska, fifi(at)abo.fi.

Portalens upphovsmakare

Den nuvarande redaktionen för Filosofia.fi består på den finska sidan av Jarkko Halkonen (huvudansvar), Juho Rantala och Tuukka Tomperi och på den svenska sidan av Camilla Kronqvist med hjälp av Yrsa Neuman. Encyklopedin Logos har en skild redaktion och dess nuvarande huvudredaktör är Sanna Tirkkonen. Arbetet med portalen har från början har stötts av redaktionen för den filosofiska tidskriften niin&näin som deltagit i planering och idékläckning.

Portalens ursprungliga huvudredaktör och projektchef var Tuukka Tomperi. Den svenska delens planerare och huvudredaktör var Yrsa Neuman.Elina Halttunen-Riikonen har även fungerat som huvudansvarig redaktör för portalen.
Den ursprungliga huvudredaktören för encyklopedin Logos var Sami Syrjämäki. Kalle puolakka har även fungerat som huvudredaktör för Logos. 

Den svenska filosofiska ordboken har i sin helhet gjorts av Martin Nybom och Göran Torrkulla.

Det tekniska förverkligandet, dvs. programmeringen av webbsidorna gjordes ursprungligen av andelslaget Viestintäverso, med Ville Aho som projektledare och Sami Sieranoja som ansvarig programmerare. För den nya version som öppnades i december 2020 ansvarade Vaiste, Ville Aho och grafikern Pasi Romppanen, som planerade den ursprungliga portalens utseende och logo.

En stor mängd människor har bidragit till portalen, däribland sakkunniga akademiker och skribenter praktikanter, ättlingar till viktiga personer inom Finlands filosofihistoria, andra relaterade projekt. Listan på enskilda personer och institutioner som bidragit finns i listan Medverkande

Vi vill rikta ett hjärtligt tack till dem och uttrycka vår glädje över allt det stöd som projektet Filosofia.fi fått genom allt från välvilja, digra arbetsinsatser, till pengar och små tips. För den svenska delen gäller det här särskilt Åbo Akademis bibliotek (för trevligt och givande samarbete), personal och studenter vid ämnet filosofi vid ÅA, Uppslagsverket Finland, Föreningen Granskaren: utgivaren av Finsk tidskrift ämnet ryska vid ÅA (för arbetsutrymme), Institutionen för psykologi vid ÅA (för benägen utlåning av skanner), Humanistiska biblioteket vid ÅA (särskilt Ann-Christine Erkkilä, för förtroendet med utlåning av ömtåligt material) och släkterna Lagerborg, särskilt genom Veronica Wirseen och släkten Ruin, särskilt Olof Ruin.