Bilmark, Johan (1728-1801)

Professor i historia och praktisk filosofi vid den Kungliga Akademien i Åbo.

Biografier

Biografierna ger korta introduktioner till finländska filosofer genom historien. Vid sidan av presentationerna till filosofen finns också länkar till arkivmaterial och andra digitala källor. 
Biografierna uppdateras efterhand.

Bolin, Andreas Wilhelm (1835-1924)

Biblioteksman, professor i filosofi och författare, fil.dr. 1864.

Sidor