Bilmark, Johan (1728-1801)

(3.7.1728 - 12.4.1801)

Bilmark, Johan (1728-1801)


Professor i historia och praktisk filosofi vid den Kungliga Akademien i Åbo.

Bilmark föddes i Skara. Han blev 1763 professor i historia och praktisk filosofi vid Åbo Akademi. Han författade eller presiderade för över 200 akademiska dissertationer, av vilka en stor del berör Finlands historia, men också teologiska och filosofiska frågor. En av dem är Historiae regiae academiae Aboensis (1770-76), som inspirerade Porthan att forska i Finlands historia. Bilmark fungerade också som rektor för akademin i flera omgångar.
Han testamenterade största delen av sin ganska ansenliga förmögenhet till akademin; denna bekostade 1803 ett gravmonument över Bilmark i Reso, det första som i Finland rests med allmänna medel.

© Uppslagsverket Finland / Schildts Förlags Ab / www.uppslagsverket.fi
 

RESURSER

Bilmark i Filosofia.fi:s arkiv

 

LÄNKAR