Ahlman, Erik Gustaf (1892-1952)

Filosof, fil.dr. 1916, professor i filosofi, Jyväskylä och Helsingfors.

Aktuellt

På denna sida visas aktuella händelser och inlägg främst på svenska och engelska. Vill du också se händelser på finska, använd den finska ingångssidan.

Aminoff, Germund Fredrik (1796-1876)

Finsk filosof och professor i filosofi vid Kejserliga Alexandersuniversitetet i Finland.

Germund Fredrik Aminoff föddes i Rantasalmi. Aminoff inledde sina studier vid Uppsala universitet där han blev kandidat 1824, magister 1827 och försvarade sin doktorsavhandling 1844. Aminoff fungerade under tiden 1818 – 1824 som kurator för finska nationen vid Uppsala universitet. 1831 utnämndes han till docent i filosofi vid Kejserliga Alexandersuniversitet i Finland. Aminoff verkade som professor i teoretisk och praktisk filosofi vid samma universitet under tiden 1848 – 1852.

Sidor