Achrelius, Daniel (1644-1692)

Universitetslärare, professor i vältalighet vid den Kungliga Akademien i Åbo från 1679.

Achrelius var en känd vältalare på latin och en produktiv författare, som utgav en lång rad poetiska alster. Han introducerade naturvetenskaperna i Finland med sitt vetenskapliga huvudarbete Contemplationes mundi (1682), som dock genom sitt frisinnade innehåll invecklade honom i strid med flera av hans ämbetsbröder. Han avhölls bl.a. från tjänsteutövning i ett år men fungerade senare också som rektor 1677-78.

Sidor