transcendent/transcendera

(lat. transcendere, överskrida, överstiga), det överskridande/överskrida. Förklaring kommer senare.