petitio principii

(lat. anmodan om utgångspunkten).
1. Bevisfel, där man på något sätt förutsätter det som skall bevisas. Cirkelbevis; "begging the question".
2. Bevisfel, där man utgår från en premiss som är mer tvivelaktig än konklusionen.