Korpo filosofidag 20.7 - Lever det demokratiska samtalet?


Korpo filosofidag
KORPO FILOSOFIDAG 20 JULI 2024
LEVER DET DEMOKRATISKA SAMTALET?
 
Talare: Nina Björk, Johan Söderberg, Niklas Toivakainen
 
Tema: Det hör till grunden för demokratiska samhällen att det ges utrymme för olika perspektiv och öppenhet för diskussion. Men i många länder kan man idag se en polarisering mellan olika politiska grupperingar som för fram rigida perspektiv där dialogen tagit slut. Samtidigt har tidigare stora politiska rörelser splittrats i mindre grupperingar. Detta brukar beskrivas med termen ”identitetspolitik”. Identitetspolitiken avspeglar filosofiska tankemönster som fick sin början kring 1960 talet. Under denna tid skedde en kritisk vändning mot upplysningsfilosofins tro på förnuftet. Upplysningsfilosofins anspråk på en gemensam sanning började ifrågasättas som både rasistisk och kolonialistisk. Istället lyftes marginaliserade gruppers röster fram som en mer mångsidig bild av verkligheten. Identitetspolitiken har varit en viktig del av marginaliserade gruppers kamp för jämlikhet och rättvisa. Men identitetspolitiken har också mött kritik där den beskrivs som endast intresserad av den egna gruppens rättigheter. Ifall målsättningen enbart är att bry sig om den egna gruppens väl, förlorar begrepp som rättvisa, mänskliga rättigheter och jämlikhet sin mening. Idag har också antidemokratiska rörelser blivit en del av det identitetspolitiska landskapet. Dessa grupper har anammat ett språkbruk som på ytan låter som om de talade om rättvisa och jämlikhet trots att de i själva verket talar för en rasistisk och högerpopulistisk agenda. Etiska begrepp som är grundläggande delar av demokratin, håller härigenom på att förvridas. Har tanken om demokratisk dialog förlorat sin mening?
 
Program:
12.30 Välkomna
12.45-14.15 När argumentation förlorar värde – om tillståndet för det offentliga samtalet
Nina Björk, doktor i litteraturvetenskap och författare, Lund
14.30-16.00 Mindervärdighetsperspektiv i det politiska samtalet
Johan Söderberg, docent i vetenskapsteori, Göteborg
16.00-16.30 kaffepaus
16.30-18.00 Dialogisk Offentlighet—en oxymoron?
Niklas Toivakainen, doktor i filosofi, Helsingfors
 
Datum: lördagen den 20.7.2024
Tid: kl. 12.30-18.00
Plats: Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström
 
Inträdet är fritt och alla varmt välkomna!
 
Praktisk info om bussar, mat och övernattning för Korpo filosofidag:
 
Bussar till och från Korpo:
Åbo-Korpoström: Det går en buss på lördag morgon från Åbo kl. 9.10 som är framme i Korpoström kl.11.35.
Korpoström – Åbo: Sista bussen från Korpoström går kl.15.40 och är i Åbo kl. 18.15. FBF bokar också en minibuss som åker ungefär kl. 20.30 (så man hinner äta middag). Ifall någon vill åka hem med FBFs minibuss så hör av er senast på fredag den 19.7.(epost: bildningfbf[at]gmail.com).
Länk till busstidtabellen: https://seutuplus.fi/aikataulut/
 
Lunch: Det går att köpa lunch i restaurangen på Korpoström innan filosofidagen börjar.
Middag: Ifall ni vill äta middag på Korpoström efter att seminariet är slut så hör gärna av er så kan vi boka lagom antal bord på förhand (epost: bildningfbf[at]gmail.com).
 
Övernattning: Det går att övernatta på Korpoström. För bokningar och förfrågningar om hotellet se kontaktuppgifter: +358 40 139 12 18 | visit(a)skargardscentrum.fi Receptionstelefonen besvaras dagligen från kl. 12.00 till 18.00 https://skargardscentrum.fi/hotell/
 
Arrangör: Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12, 20540 Åbo,
http://www.fbf.fi
epost: bildningfbf[at]gmail.com
tel. 0503226154
Korpo filosofidagar arrangeras med bidrag från Svenska Kulturfonden och William Thurings stiftelse.