deontologi

(av gr. deon, det nödvändiga, plikt, och logos, lära), pliktlära.