Album: Lagerborg, Rolf (1874-1959)

Vid Diktarhemmet
Porträtt
Elna Selin-Lagerborg
Rolf och Veronica i Diktarhemmet
Elna Lagerborg med tvillingsönerna
I Diktarhemmet
I Löfkulla
Skriver brev
Födelsedag
Födelsedag
Hangö sommaren 1929
Rolf som liten
Intervju
Rolf L. med dotter och dotterdotter
Rolf Lagerborg
Rolf Lagerborg
Rolf Lagerborg och Elisabeth 1902
Grupporträtt
Rolf Lagerborg
Rolf Lagerborg
Rolf Lagerborg
Rolf Lagerborg
Rolf Lagerborg
Porträtt av Rolf Lagerborg
Rolf Lagerborg
I biblioteket
Rolf Lagerborg med Conne Reuter och son
Rolf Lagerborg
Rolf Lagerborg
I vinterkylan
Rolf Lagerborg
Rolf Lagerborg 1953
Teodora och Rolf Lagerborg