Ihminen, poliittinen eläin


metatiedot
Päivämäärä: 
2005
Kieli: 

Haastattelija: Mervi Ahonen

Haastateltava: Mikko Lahtinen (FT, YTT, valtio-opin dosentti, Tampereen yliopisto)

”Politiikkaa on kaikkialla siellä, missä on ihmisiä, koska siellä on valtaa”, toteaa politiikan tutkija Mikko Lahtinen. Se mitä politiikalla tarkoitetaan, on muuttunut historian kuluessa; politiikka voidaan ajatella joko toimintana ja edustuksellisena demokratiana, tai filosofian ja etiikan tutkimuksena. Lahtisen mukaan esimerkiksi perhesuhteet, sukupuoliroolit, kulttuuri sekä uskonto kuuluvat politiikan ytimeen. Vaaditaanko vallan kahvassa olevalta erityisiä ominaisuuksia? Entä onko joku poliittinen linjaus parempi kuin toinen?

Ensiesitys Radio Moreenissa: 30.11.2005