Ihminen, eettinen eläin


metatiedot
Päivämäärä: 
2005
Kieli: 

Haastattelija: Mervi Ahonen

Haastateltava: Marika Enwald (FT, tutkija, filosofian yksikkö, Tampereen yliopisto)

Koko meidän olemisemme on moraalisten kysymysten läpitunkemaa. Etiikan tutkija Marika Enwaldin mukaan etiikassa on kyse siitä, että arvotamme kokemuksiamme ja mietimme, miten meidän tulisi toimia. Enwald nimeää individualismin ja liberalismin nyky-yhteiskuntamme suurimmiksi ongelmiksi; ne työllistävät myös etiikan tutkijaa. Enwald on mieltynyt Emmanuel Levinaksen toiseuden filosofiaan. Meidän on tehtävä toiselle oikeutta erilaisena. Ihmisten välinen suhde ei ole subjekti-objekti–suhde vaan kyse on pikemminkin erilaisuuden kohtaamisesta. Lapsen ja vanhemman suhde on hyvä esimerkki dikotomian rikkoutumisesta. Vanhempi avautuu lapsen kautta kohti jotakin uutta ja lapsi avautuu vanhemman kautta kohti jotakin uutta.

Ensiesitys Radio Moreenissa: