Westermarck, Edvard (1862–1939)

(19.11.1862 - 2.9.1939)

Westermarck, Edvard (1862–1939)


Filosofi, antropologi, sosiologi; Helsingin yliopiston, Åbo Akademin sekä University of Londonin professori.

Edvard Westermarck oli aikansa kansainvälisesti tunnetuin suomalainen tiedemies. Westermarckin keskeisiä tutkimusaiheita oli kolme: kehittää naturalistista moraalifilosofiaa, tutkia avioliittoa instituutiona sekä kartoittaa marokkolaista kulttuuria. Yksi Westermarckille tunnusomainen piirre on kriittinen suhtautuminen kristinuskoon. Westermarckin aikaansaannokset eri tutkimusalueilla tukevat usein toisiaan. Esimerkiksi työstäessään moraalista naturalismiaan hän ottaa usein esimerkkejä avioliitto-tutkimuksistaan sekä Marokon perinteisiä moraalisia näkemyksiä koskevasta tietoudestaan.

Westermarck oli 1900-luvun alkupuoliskolla kansainvälisesti tunnustettu tutkija. Tänä päivänä hänen työstään ei juuri keskustella, mutta joillain hänen ideoistaan on ollut pysyvää merkitystä. Niin kutsuttu Westermarck-efekti perustuu ajatukseen että sisaruksilla on luonnollinen kiinnostumattomuus toisistaan seksuaalisessa mielessä. Näkemys on kritiikkiä Freudin insestiteorioita kohtaan.

Toinen kestävä ajatus Westermarckin töissä on ollut hänen kritiikkinsä ns. promiskuiteettiteoriaa kohtaan, jonka mukaan jokaisessa kulttuurissa on promiskuiteettinen vaihe. Kritiikin takia teoria vähitellen hylättiin. (Mm. Claude Lévi-Strauss on maininnut tästä Westermarckin panoksesta.)

Filosofian kannalta Westermarckin tärkein teos on varmasti Ethical Relativity. Kirja on huomionarvoinen yritys moraalin naturalisoimiseksi. Westermarck pyrkii osoittamaan, että moraali perustuu tunteisiin ja esittää samalla osuvaa kritiikkiä Kantin velvollisuusetiikkaa kohtaan. Hän yrittää myös yksityiskohtaisesti näyttää, miten moraaliset tunteet, kuten rakkaus lähimmäistä kohtaan, ovat kehittyneet ”primitiivisemmistä” tunteista. Nykyiset populaarit evoluutioteoriaan perustuvat ideat moraalin kehityksestä (Antonio Damasio ym.) eivät ole ole kovinkaan kaukana Westermarckin näkemyksistä.

Westermarckin kirjoitustyyli on melko vapautunut ja hän pyrkii hyvin tarkasti kuvaamaan, kuinka hänen teorioitaan pitäisi konkreettisesti ymmärtää. Toisinaan hänen kiinnostuksensa esimerkkien antropologiseen puoleen nousee etusijalle.

Keskeiset teokset:
The History of Human Marriage (1921)
The Origin and Development of Moral Ideas (1906)
Ethical Relativity (1932)
Christianity and Morals (1939)

(Hannes Nykänen/Olli Lagerspetz/lyh. & toim. Erik Hallstensson, suom. Joonas Leppänen)
 

AINEISTOT

Westermarckiin liittyvät kirjoitukset filosofia.fi:n aineistoarkistossa 

Westermarckin kirjoitukset filosofia.fi:n aineistoarkistossa 

Valokuvia Filosofia.fi:n arkistossa

Olli Lagerspetzin artikkeli Westermarckista Logos-ensyklopediassa

 

VERKKOLÄHTEET