Kokoelmat


Filosofia.fi-portaaliin arkistoihin on digitoitu ja tallennettu suuri määrä suomalaisen filosofian historian aineistoja. Niiden joukossa on muun muassa varhaisimpia suomessa julkaistuja latinan- ruotsin- ja suomenkielisiä filosofisia tutkimuksia (väitöskirjoja), muita alkuperäistekstejä sekä suomalaisen filosofian historiaa käsitteleviä tutkimuksia. Mukana on myös kuvia ja haastatteluita. Kaikkia aineistoja voi etsiä arkiston pääsivun hakutoiminnoilla. Arkiston sisältöjen löytämistä helpottamaan on alle koottu joitain temaattisia tai julkaisuyhteyteen perustuvia kokoelmia. 

A Ajatuksen kulku
Suomalaisen filosofian historiaa 1200-luvulta 1900-luvulle. Kirjoittajina Ilkka Niiniluoto, Vesa Oittinen, Mikko Salmela ja Risto Vilkko.
A Ajatus-vuosikirja
Suomalaisen filosofian historiaa esitteleviä artikkeleita Suomen Filosofisen yhdistyksen Ajatus-vuosikirjasta.
B Bibliografioita
Suomalaisen filosofiantutkimuksen ja suomalaisen filosofian historian bibliografioita.
B Biografioita
Lyhyitä biografisia esittelyjä suomalaisen filosofian historian merkkihenkilöistä. 
E Emeritukset äänessä
Vuonna 2007 aloitettu haastattelusarja päästää emeritat ja emeritukset ääneen. Opintiestään, urastaan ja filosofisista näkemyksistään kertovat mm. Aulis Aarnio, Juhani Pietarinen, Ingmar Pörn ja Lilli Alanen.
F Finsk Tidskrift
Kokoelma sisältää vuodesta 1876 asti ilmestyneen Finsk Tidskrift -lehden vuosikerroista valikoituja ja digitoituja filosofisesti kiinnostavia tekstejä. 
H Hetkiä nykyfilosofian parissa
Radio Moreenissa kuultuja filosofihaastatteluita ajankohtaisista ja historiallisista aiheista. Haastattelijana Mervi Ahonen. 
K Kuva-arkisto
Filosofia.fi-portaaliin digitoituja kuva-aineistoja suomalaisesta filosofiasta.
N Nietzsche-debatti
Vuosina 1900–1901 Finsk Tidskrift -lehdessä käyty ns. Nietzschedebatten.
S Siveysoppi ja uskonnonopetus
Kokoelma sisältää aikalaiskirjoituksia 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alkuvuosikymmenten kiistassa uskonnon ja siveysopin kouluopetuksesta maailmankatsomusten, etiikan ja moraalikasvatuksen murrosvaiheessa.
T Turun Akatemian väitöskirjoja
Filosofia.fi-portaaliin on vuosien varrella digitoitu suuri joukko vanhimpia Suomessa painettuja ja Turun Akatemiassa julkaistuja filosofisia väitöskirjoja 1600–1800-luvuilta.
T Turun Akatemian latinankielisiä väitöksiä suomeksi
Turun Akatemiassa latinaksi laadittujen filosofisesti kiinnostavien väitöskirjojen suomennoksia alkuperäisteksteineen.

 

Henkilökokoelmat

R

Raili Kauppi (1920–1995)
Kurkistus Pohjoismaiden ensimmäisen naispuolisen filosofian professorin ajatteluun luentojen ja tekstien kautta.

R Rolf Lagerborg (1874–1959)
Julkaistuja tekstejä, kirjeenvaihtoa E. Westermarckin kanssa, valokuvia. Tekstien valikointi: Marja Jalava. Kokoelma on koostettu yhdessä Åbo Akademin kirjaston kanssa.
J Johan Vilhelm Snellman (1806–1881)
Kansallisfilosofiksemme kutsuttua J. V. Snellmania käsitteleviä aineistoja. 
E Edvard Westermarck (1862–1939)
Filosofin ja antropologin artikkeleita, kirjeitä ja päiväkirjamerkintöjä ruotsiksi.
G G.H. von Wright (1916–2003)
Kokoelma kansainvälisesti arvostetun filosofin tekstejä ruotsiksi ja englanniksi.