Yliopistot


Helsingin yliopisto

Filosofia

Filosofian kandiohjelma

Käytännöllisen filosofian oppiaine

Itä-Suomen yliopisto

Filosofian tutkimus- ja opetusryhmä

Jyväskylän yliopisto

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos 

Jyväskylän yliopiston filosofiablogi

Lapin yliopisto

Filosofian sivuainekokonaisuus

Oulun yliopisto

Filosofian oppiaine

Tampereen yliopisto

Filosofian tutkinto-ohjelma

Turun yliopisto

Filosofian oppiaine

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos

Turun yliopiston filosofiablogi

Vaasan yliopisto

Filosofian sivuainekokonaisuus (Hallintotieteet)

Åbo Akademi

Ämnet filosofi
Kultur, historia och filosofi

TUTKIMUSKESKUKSIA, -YKSIKÖITÄ ja -RYHMIÄ

Huom.: Luettelo on vasta aloitettu ja sitä täydennetään. Lisäyksiä voi ilmoittaa osoitteeseen: toimitus@filosofia.fi 

Helsinki

Competence and Success in Epistemology and Beyond

DigiPhil – Filosofian digipedagogiikan tutkimusryhmä

Helsinki Network for Philosophy of Psychiatry

TINT - Centre for Philosophy of Social Science 

RADAR: Robophilosophy, AI Ethics and Datafication Research

Jyväskylä

Epistemic Transitions in Islamic Philosophy, Theology and Science

Experiential Demarcation: Multidisciplinary Inquiries into the Affective Foundations of Interaction

Knowledge in Post-Avicennian Islamic Philosophy

Marginalization and Experience: Phenomenological Analyses of Normality and Abnormality (MEPA)

Philosophy and Politics of Recognition

Self, other and communities – Besinnung in Husserl’s phenomenology

Theodor W. Adorno and Conservative Kulturkritik: Turning Anti-Enlightenment Arguments for Enlightenment'

Utopia metodina

Vicious, Antisocial, and Sinful - The Social and Political Dimension of Moral Vices from Medieval to Early Modern Philosophy (VAS)

Oulu

Theory and Philosophy of Education Research Group (TheorEd)

Tampere

POISED – Political Philosophies and Sociologies of Education 

ROSE – Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus / http://roseproject.aalto.fi/

Sosiaalinen ja kognitiivinen monimuotoisuus: tietoteorian näkökulma

Turku 

Bioetiikan keskus