Yliopistot


Helsingin yliopisto

Filosofia

Filosofian kandiohjelma

Käytännöllisen filosofian oppiaine

Itä-Suomen yliopisto

Filosofian tutkimus- ja opetusryhmä

Jyväskylän yliopisto

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos 

Jyväskylän yliopiston filosofiablogi

Lapin yliopisto

Filosofian sivuainekokonaisuus

Oulun yliopisto

Filosofian oppiaine

Tampereen yliopisto

Filosofian tutkinto-ohjelma

Turun yliopisto

Filosofian oppiaine

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos

Turun yliopiston filosofiablogi

Vaasan yliopisto

Filosofian sivuainekokonaisuus (Hallintotieteet)

Åbo Akademi

Ämnet filosofi

Kultur, historia och filosofi

 

Tutkimuskeskuksia, -yksiköitä, -ryhmiä ja -hankkeita

Huom! Lisäyksiä ja korjauksia voi ilmoittaa osoitteeseen: toimitus@filosofia.fi 

 

Helsinki

Competence and Success in Epistemology and Beyond

DigiPhil – Filosofian digipedagogiikan tutkimusryhmä

Helsinki Network for Philosophy of Psychiatry

TINT - Centre for Philosophy of Social Science 

RADAR: Robophilosophy, AI Ethics and Datafication Research

Jyväskylä

Biopolitiikka, suvereniteetti ja poliittiset konfliktit (BSPC)

Ibn Sinan perintö

Sukupuoli renessanssin ja varhaismodernin ajan filosofian historiassa

Epäsymmetrisiä kohtaamisia: intersubjektiivisuus ja rajojen tuntu

Huumori ja (epä)täydellisyys: Inhimillisen huumorin rajoilla

Utopia metodina

Vicious, Antisocial, and Sinful - The Social and Political Dimension of Moral Vices from Medieval to Early Modern Philosophy (VAS)

Oulu

Filosophy of Education for Democracy (DEMOED) 

Tampere

POISED – Political Philosophies and Sociologies of Education 

ROSE – Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus / http://roseproject.aalto.fi/

Sosiaalinen ja kognitiivinen monimuotoisuus: tietoteorian näkökulma

Turku 

Bioetiikan keskus