Blogit ja podcastit


Filosofiaa ja filosofian lähialoja käsitteleviä blogeja ja verkkosivuja

Agricola
- Suomen humanistiverkko, laajin suomalainen humanististen alojen verkkoportaali.

Areiopagi.fi
- Riippumaton verkkolehti, joka julkaisee artikkeleita luonnontieteen, filosofian ja teologian leikkauspisteistä ja niiden liepeillä liikkuvista aiheista.

Antroblogi.fi
 - Laajalle yleisölle suunnattu verkkojulkaisu, joka kommentoi elämää ja yhteiskuntaa antropologisesta näkökulmasta.

Etiikka.fi 
- Filosofisia näkökulmia ajakohtaisiin eettisiin kysymyksiin.

The Helsinki Circle
- The Helsinki Circle is an association of students and researchers that promotes research on philosophy and science.

Politiikasta.fi
- Valtiotieteellisen yhdistyksen verkkolehti, jonka tehtävänä on yhteiskuntatieteiden, erityisesti politiikan tutkimuksen, yleistajuistaminen.

Puistofilosofia.fi
- Ikaalisissa vuosittain järjestettävä ajattelun ja dialogin festivaali, jossa ihmiset kokoontuvat puiston siimekseen keskustelemaan heitä kiinnostavista aiheista.

Trivium-tutkimuskeskuksen blogi
- Trivium on Tampereen yliopiston tutkimuskeskus, jonka päätehtävä on koota ja edistää yhteiskunnallisen muutoksen ja pitkien jatkumoiden tutkimusta antiikista aina uuden ajan alkuun.

Tutkijaliiton ja Tiede&edistys -lehden blogi
- Blogi kokoaa yhteen Tutkijaliiton ja Tiede&edistys-lehden piirissä toimivia kirjoittajia.

Podcasteja

Aeropagi

Antroblogi

niin & näin

Politiikasta

Tajunnan porteilla

Uskonnonfilosofia

Vastapainon podcastit
- Painavat Asiat: Syväluetaan tietokirjoja ja puhutaan niistä teräviä vaihtuvan lukijan kanssa.
- Viheliäs tiede: Keskustelua kiistanalaisista tiedeaiheista ja tieteen olemuksesta
- Keveät askeleet: Podcastissa kävellään tutkimuksellisilla mukavuusalueilla