Sederholm, Carl (1789–1867)

(6.6.1789 - 27.6.1867)

Sederholm, Carl (1789–1867)


Pappi ja uskonnonfilosofi.

Sederholm opiskeli Turussa G.I. Hartmanin johdolla, jonka elämää ja filosofista ajatusmaailmaa Sederholm kuvasi teoksessaan Studien (1830). Hän muutti 1811 venäjälle ja toimi siellä, ajoittain vaikeassa köyhyydessä, pappina mm. useissa saksankielisissä evankelisissa seurakunnissa. 1833 Sederholm julkaisi uskonnollisen runoteoksen, Die Erlösung, jonka katsottiin sisältävän kristillisen opin vastaisia ajatuksia. Hän menetti työnsä opettajana mm. Moskovan kadettikoulussa ja muutti takaisin Suomeen, missä hän työskenteli luterilaisena sotilaspappina, mutta menetti jälleen työpaikkansa varoitettuaan sotilaita ortodoksisesta propagandasta. Viimeiset vuotensa Sederholm vietti välillä Moskovassa ja välillä avioituneen tyttärensä luona Tulan kuvernementissa. Sederholm yritti kirjallaan Der geistige Kosmos, eine Weltanschauung der Versöhnung (1859) sekä muilla teoksillaan luoda perustan maailmankatsomukselle, jonka mukaan mitään vastakohtaisuuksia ei voi olla olemassa filosofian ja kristinuskon välillä.

© Uppslagsverket Finland, Schildts Förlags Ab / www.uppslagsverket.fi
(Lyh. & toim. Erik Hallstensson, Suom. Joonas Leppänen)

AINEISTOT

VERKKOLÄHTEITÄ