Ahlman, Erik Gustaf (1892–1952)

(8.5.1892 - 27.8.1952)

Ahlman, Erik Gustaf (1892–1952)


Filosofi, FT 1916, Filosofian professori Helsingissä ja Jyväskylässä.

Ahlmanilla oli koulutus klassisessa filologiassa. Hän toimi latinan kielen lehtorina Viipurissa 1922–1927 sekä filosofian dosenttina 1926–1930 ja klassillisen filologian lehtorina 1931–1935 Helsingin yliopistossa. 1935–1948 hän oli filosofian ja teoreettisen kasvatusopin professori Jyväskylän kasvatusopillisessa korkeakoulussa, jonka rehtori hän samalla oli vuosina 1940–1948. Ahlman nimitettiin 1948 Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian professoriksi. Ahlman käsitteli lukuisissa tieteellisissä kirjoituksissaan mm. arvoteoreettisia, eettisiä ja esteettisiä kysymyksiä. Hänen teoksistaan tärkeimpiä ovat Arvojen ja välineitten maailma (1920) ja postuumisti julkaistu Ihmisen probleemi (1953).
 

© Uppslagsverket Finland, Schildts Förlags Ab / www.uppslagsverket.fi
(Suom. Joonas Leppänen)

 

AINEISTOT

Ahlman Filosofia.fi:n aineistoarkistossa

Ahlman Filosofia.fi:n kuva-arkistossa

Artikkeli Logos-ensyklopediassa, Mikko Salmela

 

VERKKOLÄHTEET