Ahlman, Erik Gustaf (1892-1952)

(8.5.1892 - 27.8.1952)

Ahlman, Erik Gustaf (1892-1952)


Filosof, fil.dr. 1916, professor i filosofi, Jyväskylä och Helsingfors.

Ahlman hade en klassisk-filologisk utbildning. Han verkade som latinlektor i Viborg 1922-27, var 1926-30 docent i filosofi och 1931-35 adjunkt i klassisk filologi vid Helsingfors universitet samt 1935-48 professor i filosofi och teoretisk pedagogik vid pedagogiska högskolan i Jyväskylä, vars rektor han var 1940-48. Han blev 1948 professor i praktisk filosofi vid Helsingfors universitet. I sina talrika vetenskapliga skrifter dryftade Ahlman bl.a. olika värdeteoretiska problem samt behandlade etiska och estetiska frågor. Bland hans arbeten märks Arvojen ja välineitten maailma (1920) och det postuma Ihmisen probleemi (1953).

© Uppslagsverket Finland / Schildts Förlags Ab / www.uppslagsverket.fi
 

RESURSER

Ahlman i Filosofia.fi:s arkiv

Foton av Ahlman i Filosofia.fi:s bildarkiv
Artikkeli Logos-ensyklopediassa, Mikko Salmela
Mikko Salmelas encyklopediartikel om Erik Ahlman på svenska

 

LÄNKAR