Arkisto - 2013

Blogi on tarkoitettu raporteille, katsauksille, kolumneille, linkkivihjeille, ajankohtaisuutisille, kirjakatsauksille sekä muille vastaaville vapaan ja ajankohtaisen kirjoittamisen lyhyehköille lajityypeille.


Sanoma ja sanomisen tapa Himasen ja ryhmän raportissa

8.11.2013 | Himanen Pekka, Kestävän kehityksen malli, Raatikainen Panu, Haaparanta Pertti, Saarinen Esa, parrhesia

Kaikessa sanomisessa voidaan erottaa kaksi puolta, itse sanominen, sen sisältö, ja se miten, missä ja milloin sanominen on sanottu, siis sanomisen tapa. Himasen ja ryhmän raportti Kestävän kasvun malli on tästä hyvä esimerkki. Sen sisällössä on hyviä asioita – kuten mediassa esillä ollut huomio,...

Katsaus keskusteluun filosofian yhteiskunnallisesta merkityksestä

5.11.2013 | filosofia, filosofian opetus

“Filosofia on ollut Suomessa viime aikoina paljon julkisuudessa – eikä kovin hyvässä valossa. Ja toisin kuin jotkut tuntuvat olettaneen, mikä tahansa julkisuus ei ole hyväksi.” Näin esittää teoreettisen filosofian dosentti Panu Raatikainen, joka kuuluttaa blogikirjoituksessaan ryhtiliikettä...

Arthur C. Danto (1924-2013)

27.10.2013 | muistokirjoitukset

Yhdysvaltalainen filosofi ja taidekriitikko Arthur Coleman Danto menehtyi 89-vuotiaana 25. lokakuuta 2013. Hän oli syntynyt Ann Arborissa, Michiganissa 1. tammikuuta 1924. Danto valmistui filosofian tohtoriksi Columbian yliopistosta vuonna 1952 ja toimi Columbian filosofian professorina vuodesta...

Ihmiskäsitys talouspuheen taustalla

23.9.2013 | talous, ihmiskäsitys

Björn Wahlroos epäili, etteivät saksalaiset demarit ole käyneet taloustieteen peruskurssia, kun nämä ajavat minimipalkkalakia. Käppyrät kertovat, miten tulee edetä. Wahlroosin argumentoinnissa on liuta ongelmia. Ensinnäkin tieteen marssittaminen tukemaan omaa kantaa pyrkii maskeeraamaan...

Himanen, hevoset ja turhasta puhuminen

6.3.2013 | retoriikka, julkinen keskustelu

Julkista keskustelua Pekka Himasen tieteenä myydystä tutkimushankkeesta ja muuna elukkana myydystä hevosesta on yhdistänyt sama retorinen koukku. Sen mukaan kaikki muu keskustelu tähän mennessä on keskittynyt epäolennaisuuksiin, ja olennaisin, varsinaisin tai tärkein asia on jäänyt huomiotta....

Himanen ja Katainen

2.3.2013 |

Suomalaisten ongelma ei ole kateellisuus vaan kateellisuudesta syyttäminen. Mikä tahansa kritiikki voidaan lakaista pois mielestä toteamalla sen perustuvan kateuteen. Tosin eilen aamulla kävi ilmi, ettei tämä temppu ole vieras espanjalaisillekaan. Professori emeritus Manuel Castells oli lähestynyt...

Minkä kansan kansanvaltainen taide?

26.2.2013 | taide, demokratia

Viime aikoina on puhuttu paljon taiteen demokraattisuudesta, kansallisesta taiteesta ja tavallisten ihmisten taiteesta. Demokratia on mukava sana, joten vaatimuksen taiteen demokraattisuudesta pitäisi kai olla kiva asia, mutta pääasiassa siihen tukeutuen on mätkitty sellaista taidetta, josta ei...

Luokkapolitiikkaa vai moraalipolitiikkaa?

8.1.2013 | politiikka, ideologia

Vastakkainasettelut ja kiistat kuuluvat politiikkaan jokaisessa yhteiskunnassa, jossa ihmisillä on aineellisia ristiriitoja. Jos tuloerot kasvavat ja jos tulotaso vaikuttaa yhä enemmän ihmisen yhteiskunnallisiin mahdollisuuksiin (kuten koulutukseen, välttämättömäksi tehtyyn teknologiaan,...