von Wright kritiserar Vietnam-kriget 1972


Metatiedot
Päivämäärä: 
1972
Kieli: 
Tekijät: 

von Wright i YLE:s Elävä arkisto. Han väckte debatt genom att kritisera USA:s inblandning i Vietnam-kriget. Videoklippet är ca 8 minuter långt.

http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=7&ag=69&t=388&a=478