Helsinkiläinen filosofian alan yritys Filosofian Akatemia on aloittanut toimintansa


Filosofian Akatemia Oy on helsinkiläinen filosofiseen tutkimus- ja koulutustoimintaan erikoistunut yritys. Yritys on aloittanut toimintansa pääkaupunkiseudulla lokakuussa 2009. Filosofian Akatemia harjoittaa korkeatasoista filosofista tutkimusta ja kehittää tutkimustuloksia soveltaen koulutustuotteita, jotka ratkaisevat käytännön elämän ongelmia. Filosofian Akatemia tarjoaa koulutuspalveluja sekä yrityksille että oppilaitoksille. Yritys on kehittänyt tuotekatalogiaan huhtikuusta 2009 alkaen Helsingin yliopiston ja TEKES:n Tutkimuksesta liiketoimintaa (TULI) -hankkeen tuella.

Filosofian Akatemian missio on tutkia ihmiselämän peruskysymyksiä ja kehittää sovelluksia, jotka nostavat ihmisten hyvinvointia, elämänlaatua ja tuottavuutta. Filosofian Akatemian päämääränä on kasvaa seuraavan neljän vuoden aikana runsaan tusinan filosofian tutkijoita ja kouluttajia työllistäväksi omavaraiseksi ja akateemisesti vapaaksi yritykseksi.

Filosofian Akatemian tutkimus- ja koulutustoiminta perustuvat erityisesti pragmatistiselle filosofianperinteelle. Yrityskoulutustarjonnasta löytyy pragmatistisen mielenfilosofian sovelluksia ajankäytön hallintaan ja tiedon organisointiin, argumentaation ja retoriikan kurssi, sekä pragmaattisiin luovuusteorioihin perustuva luovan työn kurssi. Lisäksi Filosofian Akatemia järjestää koulutuskokonaisuuksia yhteistyössä esimerkiksi Helsingin yliopiston ja Kriittisen korkeakoulun kanssa. Tutkimustyö painottuu systemaattiseen tutkimukseen ja keskittyy alkuvaiheessa erityisesti kielen- ja mielenfilosofiaan ja semantiikkaan.

Filosofian Akatemia julkaisee myös kurssisisältöjä netistä ladattavina oppaina. Ensimmäisenä on saatavissa ajankäytön hallinnointiin tarkoitettu Ajattelunhallinnan opas, jonka voi ladata Filosofian Akatemian verkkosivuilta maksutta. Verkkosivuilta voi myös tilata yrityksen kerran kuukaudessa ilmestyvän uutiskirjeen, joka sisältää käytännönläheisen filosofisen tekstin, hyödyllisiä linkkejä ja uutisia.

Lisätietoa:
www.filosofianakatemia.fi