Filosofian Akatemia etsii graduntekijää


Filosofian Akatemia etsii graduntekijää filosofian, psykologian, viestinnän, kielitieteen tai tietojenkäsittelytieteen alalta. Etsimme opintojensa loppusuoralla olevaa, omasta alastaan voimakkaasti motivoitunutta ja opinnoissaan erinomaisesti suoriutunutta tutkijanalkua.
 
Tarjoamme mielenkiintoisen ja erittäin ajankohtaisen tutkimusaiheen, joka kytkeytyy osaksi omia tutkimusprojektejamme. Tarjoamme graduntekijälle myös laitoksen ohjausta tukevaa gradunohjausta. Lopullinen toimeksianto ja gradun tarkka aiherajaus neuvotellaan yhdessä laitoksesi graduohjaajan kanssa.
 
Maksamme graduntekijälle korvauksen valmistuneesta työstä.
 
Jos olet kiinnostunut tekemään gradun tarjoamastamme aiheesta, lähetä lyhyt luonnehdinta siitä, miksi juuri sinä olet oikea henkilö suorittamaan tutkimushankkeen. Laita hakemuksen liitteeksi opintosuoritusotteesi. Lähetä hakemuksesi 31.3.2011 mennessä osoitteeseen informaatio(at)filosofianakatemia.fi.

Tällä hetkellä etsimme pro gradun tekijää seuraavalle tutkimuskohteelle:

Semanttiset verkostot filosofiassa, neurotieteessä ja tietojenkäsittelytieteessä

Semanttiset verkostot ovat yksi verkkoteknologian keskeisimmistä tutkimuskohteista. Kysymys siitä, miten sanat verkottuvat toisiinsa on esimerkiksi hakukonealgoritmien suunnittelun keskiössä. Samalla on viime aikoina löydetty näyttöä siitä, että vastaavanlaisia semanttisia suhteita löytyy myös ihmisen aivoista (ks. esim. Just et al. 2010).
 
Filosofiassa semantiikkaa ja merkitysten tutkimusta on lähestytty puolestaan kielentutkimuksen ja logiikan näkökulmista: merkittävimmät filosofiset merkitysteoriat ovat Russellin (1905) ja Fregen (1892) deskriptivismi sekä Kripken (1980) ja Donnellannin (1970) kausaalinen merkitysteoria.
 
Tutkimuksessa on tarkoituksena kartoittaa ja vertailla keskeistä semanttisia verkostoja ja merkitysteoriaa käsittelevää kirjallisuutta filosofiassa, neurotieteessä ja tietojenkäsittelytieteessä. Ideaalinen kandidaatti on filosofian, psykologian tai viestinnän pääaineopiskelija, jolla on sivuaine tietojenkäsittelytieteessä.
 
Gradutoimeksianto liittyy Filosofian Akatemian käynnissä oleviin tutkimushankkeisiin Naturalistic Differential Semantics, The Extended Mind ja Principles of Systems Psychology.
 
Lähdeviitteet:
Donnellan, K. 1970. Proper Names and Identifying Descriptions. Synthese, 21(3–4), 335–358.
Frege, G. 1892. Sense and Reference. The Philosophical Review, 57(3), 209–230.
Just M.A., Cherkassky V.L., Aryal S., Mitchell T.M. 2010. A Neurosemantic Theory of
Concrete Noun Representation Based on the Underlying Brain Codes. PLoS ONE 5(1).
Kripke, S. 1980. Naming and Necessity. Oxford: Basil Blackwell.
Russell, B. 1905. On Denoting. Mind, 14(56), 479–493.

Filosofian Akatemia on helsinkiläinen filosofista tutkimusta ja koulutusta harjoittava yritys.
Lisätietoja: www.filosofianakatemia.fi