"Ajatuksia ilmastoetiikasta" -teoksen julkistamistilaisuus; 7.10., Tampere


julkistamistilaisuudet

Onko filosofiasta iloa ilmastonmuutoskeskustelussa? - Nettikirjan Ajatuksia ilmastoetiikasta julkistamistilaisuus
Maanantai 7.10.2013 17.30-18.30
Paavo Koli-sali, Pinni A2100, Tampereen yliopisto

Hallitustenvälisen ilmastopaneelin tuore raportti vahvistaa yhä selvemmin, että globaali ilmasto lämpenee ja ihmistoiminnan vaikutus on erittäin todennäköisesti tärkein syy ilmaston lämpenemiseen. Raportin ensi vuonna julkaistavat muut osat pyrkivät antamaan yhä tarkemman kuvan ilmastonmuutoksen todennäköisistä yhteiskunnallisista ja taloudellisista vaikutuksista sekä tarvittavista toimista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Luonnontieteellisten perusteiden ja poliittis-taloudellisten seurausten lisäksi ilmastonmuutokseen liittyy paljon eettisiä kysymyksiä. Al Gore onkin kuvannut ilmastokysymystä ”ei niinkään poliittisena kuin moraalisena kysymyksenä.” Myös Suomen hallituksen laatima tulevaisuusselonteko ilmastopolitiikan vaihtoehdoista toteaa yksiselitteisesti, että “lopulta kyseessä on kuitenkin ylisukupolvinen ja maailmanlaajuinen moraalinen valinta”. Filosofi Stephen Gardiner on kuvannut tilannetta jopa ”ilmastonmuutoksen eettiseksi tragediaksi”, joka korostaa sekä ilmastonmuutokseen liittyviä eettisiä ongelmia että ilmastonmuutoksen asettamia vakavia haasteita perinteisille eettisille periaatteillemme.

Ensimmäinen suomalainen ilmastoetiikan tekstikokoelma

Ajatuksia ilmastoetiikasta on ensimmäinen suomalainen ilmastoetiikan tekstikokoelma. Kirjan tekstit antavat hyvän yleiskuvan kansainvälisesti vilkastuneesta ilmastoeettisestä keskustelusta ja auttavat hahmottamaan ilmastomuutoksen esiin nostamia moraalifilosofisia kysymyksiä, jotka liittyvät sukupolvien väliseen oikeudenmukaisuuteen sekä vastuun ja kustannusten jakamisen reiluuteen. Esille nousee myös oikeudenmukaisuuden suhde niin demokratiaan kuin heikoimpien vahingoittamiseen.

Kirjan tekstit osoittavat, kuinka eettiset kysymykset piilevät poliittisten ja taloudellisten arviointien taustalla. Jo kysymys ilmastotoimien taloudellisista kustannuksista paljastuu epäsuorassa mielessä eettiseksi, koska kustannusarvioiden laskennassa käytetyt oletukset riippuvat siitä, miten painotamme tulevaisuuden ihmisten hyvinvointia suhteessa omaamme. Ovatko heidän intressinsä samanarvoisia meidän intressiemme kanssa? Entä kuinka demokraattinen päätöksentekomme tulisi järjestää mahdollisimman oikeudenmukaiseksi tulevien ihmisten kannalta? Selvästi moraalinen kysymys liittyy myös siihen, mitkä keinot ovat ilmastohaasteen edessä sallittuja: onko esimerkiksi ilmaston manipulointi eettisesti hyväksyttävää?

Ilmastonmuutoksen eettisten ja poliittisten kysymysten määrittelyvalta ei kuulu asiantuntijoille, vaan jokaiselle ihmiselle. Ajatuksia ilmastoetiikasta tarjoaa lukijoille filosofisia välineitä eettisesti sallittavien ja poliittisesti toivottavien keinojen ja päämäärien arvioimiseen. Kirjan on julkaissut Jyväskylän yliopisto, kirjoittajat ovat Tampereen, Turun, Helsingin, Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistoista.

Teoksen kirjoittajina ovat akatemiatutkija Markku Oksanen, yhteiskuntatieteiden tohtori Teppo Eskelinen sekä filosofian tohtorikoulutettavat Lauri Lahikainen, Simo Kyllönen, Teea Kortetmäki, Säde Hormio ja Sanna Joronen. Johdannon ovat kirjoittaneet teoksen toimittajat Teea Kortetmäki, professori Arto Laitinen ja professori Mikko Yrjönsuuri.

Onko filosofiasta iloa ilmastonmuutoskeskustelussa? –paneeli.

Osana filosofian valtakunnallisen tutkijakoulun vuotuista konferenssia järjestetään paneeli ”onko filosofiasta iloa ilmastonmuutoskeskustelussa?” Paavo Koli –salissa (Pinni A 2100, Tampereen yliopisto) maanantaina 7.10.2013 klo 17.30-18.30.

Paneelikeskusteluun osallistuu Ajatuksia ilmastoetiikasta -kirjan kirjoittajia, jotka esittelevät kirjan ajatuksia, pohtivat, onko filosofiasta iloa ilmastonmuutoskeskustelussa, sekä miettivät mitä hallitustenvälisen ilmastopaneelin juuri ilmestyneestä osaraportista pitäisi ajatella.

Kortetmäki Teea, Laitinen Arto ja Yrjönsuuri Mikko (toim.) (2013): Ajatuksia ilmastoetiikasta. Jyväskylä: SoPhi 123. Teos on tarjolla vapaana nettijakeluna http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5279-2.

Lisätietoja:
Tutkija Teea Kortetmäki, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto, puh. 041 548 6483, teea.kortetmaki at jyu.fi
Professori Arto Laitinen, filosofia, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto, puh. 050-318 7018, arto.laitinen at uta.fi