Kasvatuksen historian ja filosofian kesäpäivät / Annual meeting of the Finnish Society for History and Philosophy of Education (FSHPE), 14.-15.6.2021


konferenssit

Vuodelta 2020 siirtynyt Kasvatuksen historian ja filosofian kesäpäivät järjestetään 14.-15.6.2021 virtuaalisesti. Järjestäjänä on Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos. Kutsuttuina puhujina professori Josephine Hoegaerts Helsingin yliopistosta ja dosentti, yliopistonlehtori Olli-Pekka Moisio Jyväskylän yliopistosta. Tervetuloa!

Kasvatuksen historian ja filosofian verkoston kesäpäivien tämänvuotisena teemana on kasvatushistorian ja -filosofian monet lähestymistavat. Kasvatuksen historiallisessa ja filosofisessa tutkimuksessa on tehty viimeisten vuosikymmenten aikana uusia avauksia, jotka ovat monipuolistaneet ymmärrystämme kasvatuksesta ja koulutuksesta. Aihepiiriä on lähestytty niin tunteiden, ruumiillisuuden, tilallisuuden, sukupuolen, kielenkäytön kuin myös erilaisten marginaalien ja katvealueiden näkökulmasta. Näiden rinnalla myös perinteisemmät tutkimusalueet ovat pitäneet pintansa. Toivotamme kesäpäiville tervetulleiksi kaikki kasvatuksen historian ja filosofian tutkijat moninaisine näkökulmineen kuuntelemaan, keskustelemaan ja kohtaamaan. Tarjottavat esitelmät ja työryhmät voivat lähestyä kasvatushistoriaa ja -filosofiaa esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

 • sukupuoli ja intersektionaalisuus
 • ääni ja tila
 • tunteet ja affektit
 • ruumiillisuus ja kehollisuus
 • marginaalit ja katvealueet
 • kielenkäyttö, puhe ja politiikka
 • instituutiot, kokemukset ja identiteeti
 • luonto ja luonnollisuus
 • eletty, muisteltu ja kerrottu kokemus

Esitelmä- ja työryhmäehdotukset (enintään 1 sivu) lähetetään osoitteeseen educationhistory[at]jyu.fi viimeistään 16.5.2021. Myös tiedustelut voi lähettää samaan osoitteeseen. Esitelmät voivat olla suomeksi, englanniksi tai ruotsiksi. Konferenssista ei peritä maksua.
 

 

The 2020 meeting was postponed due to the COVID-19 regulations, and will be held virtually in June 2021 by the University of Jyväskylä, Department of History and Ethnology. The keynote speakers are Professor Josephine Hoegaerts (University of Helsinki) and Senior Lecturer Olli-Pekka Moisio (University of Jyväskylä). Welcome!

In 2021, FSHPE conference will focus on the many approaches to history and philosophy of education. In the past decades, research in history and philosophy of education has introduced new advances enriching our understanding on education. Examinations have taken place from a variety of fresh perspectives, including emotions, corporality, spatiality, gender, as well as margins and fringe areas. Concurrently the more traditional areas of research have stood their ground. Therefore, we wish to invite all researchers of history and philosophy of education with their chosen approaches to participate, discuss, and meet. Proposals for sessions and presentations may include (but are not limited to) the following perspectives:

 • gender and intersectionality
 • sound and space
 • emotions and affects
 • corporality and body
 • margins and fringe areas
 • language, speech, and politics
 • institutions, experiences, and identities
 • nature and naturality
 • lived, remembered, and narrated experience

Please send proposals (no longer than 1 page) to e-mail address educationhistory[at]jyu.fi. The deadline for abstract submissions is 16.5.2021. Presentations are welcome in Finnish, English, and Swedish. Note: the conference has no participation fee.