Väitös: "Hyödyllisiä ja mielekkäitä oppeja kotiin vietäväksi. H. G. Porthanin väitösteesit ja akateeminen kasvatus"


8.12.2012
Turku
väitökset

FM Inkeri Kinnari väittelee 8.12.2012 klo 12 Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa latinalaisen filologian alaan kuuluvasta aiheesta ”Hyödyllisiä ja mielekkäitä oppeja kotiin vietäväksi. H. G. Porthanin väitösteesit ja akateeminen kasvatus”.

Väitöstilaisuus järjestetään Turun yliopiston Tauno Nurmela –salissa (ls. 1).

Vastaväittäjänä on dos. Raija Sarasti-Wilenius Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Jyri Vaahtera.

Väitöskirja on julkaistu Annales Universitatis Turkuensis –sarjassa ja se on luettavissa sähköisenä Turun yliopiston julkaisuarkistossa osoitteessa:
https://www.doria.fi/handle/10024/86131