Tutkijaliiton 31. kesäkoulu "Arvo, arvottaminen, arvokkuus"


31.8.2012 - 2.9.2012
Järvenpää
kurssit

TUTKIJALIITON 31. KESÄKOULU 31.8.-2.9.2012
ARVO, ARVOTTAMINEN, ARVOKKUUS

Tutkijaliiton perinteinen, kaikille avoin kesäkoulu pidetään Sibelius-Akatemian kurssikeskuksessa Kallio-Kuninkalassa perjantaista 31.8. sunnuntaihin 2.9.

* * *

Humen giljotiinina tunnettu periaate sanoo: Olemisesta ei voi johtaa pitämistä eli tosiasioista ei voi päätellä arvoja. - Mutta onko tosiaan näin? - Entä ekologiset arvot? - Eikö niitä ole viime vuosikymmeninä johdettu ja päätelty nimenomaan tieteellisistä
tosiasioista?

Humen giljotiinin kannattajien - ns. kovisten - tyypillinen vastaväite ns. pehmoille kuuluukin: Tosiasiasta voi johtaa arvon, jos on omaksuttu piilevä arvo­premissi. Tätä voisi ehkä kutsua Humen giljotiinin suhteellisuusteoriaksi. Siinä kumoutuu giljotiinin
tulkinnoissa tiuhaan esiintyvä joko/tai väite. - Mutta mitä ja millaisia ovat ja voivat olla nämä "piilevät arvopremissit"? - Niitä luonnehditaan "yleisesti hyväksytyiksi". - Mikä taas viittaa sen tapaisiin asioihin kuin kulttuuri, elämäntapa ja elämänmuoto sekä
yhteisöllisyys. - Miten arvo, arvottaminen ja arvokkuus ilmenevät näissä?

Kun niin julkisuudessa kuin arkipuheessa korostetaan tosiasioita - arvojen kustannuksella - niin on tapana vetää esiin talous ja raha tosiasioina, joiden mukaan "on pakko" toimia. - Mutta raha on itsessään arvoa. Eikä yksikään taloudellinen laskelma ole täydellinen. Aina on joitain seikkoja, jota on pidetty mitättöminä ja
yksinkertaisesti unohdettu laskelmista. Valtion budjetit, kuntabudjetit, Valtio­varainministeriön laskelmat, kaikki nämä perustuvat tavalla tai toisella puutteellisiin ja vähintään sitä kautta arvosidonnaisiin laskelmiin.

Entä miten on arvojen mittaamisen kanssa? Tosiasia on, että mille hyvänsä asialle voi tehdä mittarin. Tämän tietävät mielipidemittausten yms. kyselyjen tekijätkin. - Tosiasia on kuitenkin myös, ettei arvojen ja arvottamisten mittareilla - joilla siis muunnetaan arvoja ja arvottamisia mittaluvuiksi - voi olla nollakohtaa. Näin siksi ettei
voi olla ihmistä - eipä edes eläintä - jolla olisi arvoja ja arvottamisia nolla. Elämä ja elossa pysyminen edellyttävät arvoja, arvottamisia ja niihin perustuvia suuntautumisia ja valintoja. Elämä ja arvot edellyttävät siis toisiaan.

Entä arvokkuus? - Vastaavasti kuin "karisma" se on jotain, joka huomattavan yksituumaisesti tunnistetaan sellaiseksi, joka kuuluu joidenkuiden tunnuspiirteisiin. Se on jotain, joka eri aikoina ja eri kulttuureissa yhtä lailla yksituumaisesti liitetään joihinkin tiettyihin tapoihin olla ja elää. Vaikutusvalta kytkeytyy tähän. Mutta miten?

* * *

Luvassa on keskustelualustuksia mm. seuraavista aiheista:
Filosofointi arvokkaana elämäntapana antiikissa
Millaisia ovat kulttuuriset piiloarvot ja miten arvottaminen ilmenee
elämäntavoissa ja elämänmuodoissa?
Miten arvot koetaan?
Marx, raha ja arvolaki
Ihminen arvona ja tosiasiana
Normit etiikassa
Mihin perustuu arvovalta?
Taide, arvot ja arvottaminen
Millaisia ovat enkelit?
Kärsimys arvona kristillisessä perinteessä
Yhteisyys arvona ja arvojen perustana
Totuus tieteen arvona ja itseisarvona
Arvot mielipiteinä ja voluntaristinen subjektikäsitys
Sosiologia moraalitieteenä
Arvottamisen ilmeneminen toiminnassa
Moniarvoisuus median arvona

* * *

Puhujiksi ovat tähän mennessä alustavasti lupautuneet: Turo-Kimmo Lehtonen, Olli Pyyhtinen,Tuomas Nevanlinna, Eero Ojanen, Sara Heinämaa, Kirsti Määttänen, Susanna Lindberg, Paul Tiensuu, Mika Ojakangas, Kai Sadinmaa, Silja Rantanen ja Heikki Patomäki.

Kesäkoulun suunnittelijoina ja puheenjohtajina toimivat Kirsti Määttänen ja Tuomas Nevanlinna. Jos olet kiinnostunut alustamaan, ota yhteyttä Merja Hintsaan:
merja.hintsa at kaapeli.fi
puh. 09 633 239 tai 045 359 0818.

* * *

Kesäkoulun pitopaikka on Sibelius-Akatemian kurssikeskus Kallio-Kuninkalassa Tuusulanjärven kupeessa (Ristinummentie 6, Järvenpää).

Lisätiedot Tutkijaliitosta sähköpostitse tutkijaliitto at helsinki.fi tai
puhelimitse (09) 633 239 tai 045 359 0818. Ilmoittautumiset Tutkijaliittoon 21. kesäkuuta mennessä sähköpostilla tai puhelimella. Osallistumis­maksu 140 euroa (opisk. ym. 100 euroa, yrityksen tai yhteisön maksamana 250 euroa) sisältää majoituksen 2 hengen huoneissa sekä koko viikonlopun ateriat. Maksu suoritetaan 17.8. mennessä Tutkijaliiton tilille.