Suomen Filosofinen Yhdistys ry etsii arkistokoordinaattoria


työpaikat

Suomen Filosofinen Yhdistys ry etsii arkistokoordinaattoria

Oletko kiinnostunut suomalaisen filosofian historian tutkimuksesta ja työstä arkistojen aarteiden parissa? Suomen Filosofinen Yhdistys etsii osa-aikaista koordinaattoria yhdistyksen arkiston digitointihankkeeseen. Lue lisää

Är du interesserad av den finländska filosofins historia och arkivens skatter? Den filosofiska föreningen I Finland söker en koordinator på deltid för att digitalisera föreningens arkiv. Läs mer (på finska)

Are you interested in the history of Finnish philosophy and archival work? The philosophical society in Finland is looking for a part-time coordinator to carry out the digitalisation of the society’s archives. Read more (in Finnish)