Siveysoppi

Siveysoppi ja uskonnonopetus. Katsomus-, koulutus- ja kulttuuripoliittinen kiista 1900-luvun alussa. Toim. Tuukka Tomperi. Filosofia.fi, Eurooppalaisen filosofian seura ry, Tampere 2013. <http://filosofia.fi/siveysoppi>

Kokoelmassa julkaistaan uudelleen keskeisiä 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alkuvuosikymmenten kirjoituksia uskonnon ja siveysopin kouluopetuksesta sekä maailmankatsomusten, etiikan ja moraalikasvatuksen murrosvaiheesta Suomessa. Aikakaudella käytiin useita vilkkaita kulttuurikiistoja, joihin osallistuivat monet aikansa merkittävät kulttuuripersoonat, oppineet ja poliitikot.

Kokoelma on alun perin julkaistu 28.3.2013. Se täydentyy tulevaisuudessa myös muilla kuin kokoelmaan nimetyillä kirjoituksilla. (Ehdotuksia kokoelmaan liitettävistä kirjoituksista voi esittää osoitteella: toimitus(at)filosofia.fi) 

Tekstien valikointi ja toimittaminen: Tuukka Tomperi.
Tekstien litterointi ja verkkoeditointi: Elina Halttunen-Riikonen, Miika Haverinen, Tuukka Tomperi.

Viittaaminen teksteihin: Erillisiin kirjoituksiin voi viitata niiden alkuperäisen lähdetiedon mukaisesti. Viittaaminen teksteihin tämän kokoelman osana sekä viittaaminen kokoelmaan johdantoineen ylinnä esitettyjen kokoelman otsikon ja viitetietojen mukaisesti.


Sivut