SFY:n huhtikuun, keskustelutilaisuus: Filosofisia näkökulmia psykopatologiaan, Zoom 28.4. alk.18.15


Suomen filosofinen yhdistys

SFY:n huhtikuun keskustelutilaisuus, Filosofisia näkökulmia
psykopatologiaan järjestetään etänä, Zoom:in välityksellä keskiviikkona
28. huhtikuuta 2021 kello 18.15-20. Pääset liittymään tapahtumaan
oheisella linkillä:
https://zoom.us/j/99549390855?pwd=Z0VSSmRIdWtvSWlncU8rMlhqQ1NDUT09

Tilaisuuden avaa SFY:n rahastonhoitaja FM Päivi Seppälä (HY). Alustajat
ovat PhD Markus Eronen (Groningenin yliopisto) ja VTT Sanna Tirkkonen
(JY / HY / Heidelbergin yliopistosairaala).

Tapahtuman kahdessa alustuksessa lähestytään mielenterveysongelmia
tieteenfilosofian ja fenomenologian näkökulmista.

Valtaosa mielenterveyden häiriöiden tutkimuksesta on keskittynyt geeni-
tai aivotutkimukseen, mutta merkittävät edistysaskeleet antavat odottaa
itseään. Markus Eronen puolustaa esitelmässään pluralismia tuoden
esille, että monimutkaisten ilmiöiden selittäminen ja ymmärtäminen
vaatii käytännössä aina monia eri selitystasoja. Hän painottaa, että
myös niiden, jotka pitävät mielenterveyden häiriötä puhtaasti
aivosairauksina, tulisi hyväksyä ylempien selitystasojen (esim.
psykologia, sosiaalinen konteksti) käytännön tärkeys.

Fenomenologiset lähestymistavat puolestaan erottavat
kysymyksenasettelunsa ilmiöiden kausaalisesta selittämisestä ja pyrkivät
ymmärtämään mielenterveysongelmien kokemista. Puheenvuorossaan Sanna
Tirkkonen kertoo psykopatologioiden fenomenologisesta tutkimuksesta ja
filosofisten käsitteistöjen avulla kehitetyistä menetelmistä, joiden
tavoitteena on kokemusmaailmojen parempi ymmärtäminen.

Alustusten jälkeen käydään paneelikeskustelu, jonka päätteeksi yleisö
voi esittää kysymyksiä puhujille.

Ohjelma:
18.15 – 18.20 Alkusanat: FM Päivi Seppälä, HY / Suomen Filosofinen
Yhdistys
18.20 – 18.50 Alustus: "Mielenterveyden häiriöiden selittäminen:
Biologiasta psykologiaan ja verkostoihin", PhD Markus Eronen,
Groningenin yliopisto
18.50 – 19.20 Alustus: "Fenomenologisia lähestymistapoja kokemusten
ymmärtämiseen", VTT Sanna Tirkkonen,  JY / HY / Heidelbergin
yliopistosairaala
19.20 – 20.00 Keskustelu sekä yleisökysymykset

Tapahtuma on maksuton ja kaikille avoin. Tervetuloa!

Seuraa ajantasaista tiedotusta tapahtuman Facebook-sivulla:
https://www.facebook.com/events/464333394886280/

Parhain terveisin,
Eero Kaila
sihteeri
Suomen filosofinen yhdistys

www.filosofinenyhdistys.fi
www.facebook.com/filosofinenyhdistys