kunskapsteori

undersöker den mänskliga kunskapens natur, betingelser, möjligheter och gränser.