konvention

(av lat. convenire, bli enig, stämma överens).

1. Överenskommelse.

2. Outtalat erkännande av en bestämd praxis.

3. Regel, sats eller norm, som är villkorligt antagen efter överenskommelse eller sedvana. Jfr. natur.