Jyväskylän Kriittinen Korkeakoulu: Viisaus & sivistys IV -seminaari: Ihminen, eläin (13.11.2021)


kriittinen korkeakoulu

Viisaus & sivistys IV -seminaari: Ihminen, eläin?

 

 

 

 

 

 

Etätapahtuma, osallistumistiedot alla.

13.11.2021
klo 13:00-15:45

Seminaari on ilmainen ja kaikille avoin! Tervetuloa mukaan!

Ohjelma:

13:00-13:10 Leena Kakkori: alkusanat

13:10-13:55 Elisa Aaltola: "Onko ihminen eläin?"
13:55-14:10 vapaata keskustelua

14:10-14:55 Olli-Pekka Moisio: "Frankfurtin koulu ja eläimet"
14:55-15:10 vapaata keskustelua

Lopuksi vapaata keskustelua 30-45min

Tapahtuma päättyy klo 15:45

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Leena Kakkori. Kakkori on Jyväskylän yliopistossa väitellyt kasvatusfilosofian dosentti ja logoterapeutti.

Linkki tapahtumaan: https://zoom.us/j/91992592977

Tapahtuma pidetään Zoomissa, voit osallistua lataamalla Zoom-ohjelman täältä: https://zoom.us/
Pääset osallistumaan tapahtumaan avattuasi ilmoitetun linkin ilmoitettuna aikana.
Klikattuasi linkistä tapahtuman aikaan, odota että tapahtuman järjestäjä päästää sinut mukaan.

Tilaisuus nauhoitetaan.

 

Puheenvuorojen abstraktit:

"Onko ihminen eläin?"

Esitelmä kartoittaa dualistisen ihmiskäsityksen, joka kategorisesti erottaa ihmisen muusta eläinkunnasta ja luonnosta, historiallisia ja filosofisia juuria. Vaihtoehtona dualismille se esittelee holistisen ihmiskäsityksen, joka kuvaa ihmisen eläimeksi ja luonnon osaksi, filosofisen perustan. Esitelmän peruskysymykset ovat: 1) onko holistinen ihmiskäsitys varteenotettava vaihtoehto dualistiselle ihmiskäsitykselle? ja 2) mitä moraalisia, kulttuurisia ja laajemmin filosofisia seurauksia näihin kahteen toisilleen vastakkaiseen ihmiskäsitykseen liittyy?

Elisa Aaltola on eläin- ja ympäristökysymyksiin erikoistunut filosofian tutkija ja dosentti Turun yliopistosta.

"Frankfurtin koulu ja eläimet"

Varhaisen kriittisen teorian edustajat (Max Horkheimer, Theodor W. Adorno ja Herbert Marcuse) tutkivat yhteiskunnissa tapahtuvan eläinten riiston saamia muotoja ja väittivät, että ihmisten harjoittama eläinten riistäminen on läheisessä suhteessa ihmisten toisiaan kohtaan kohdistaman riiston kanssa. Kriittinen teoria kritisoi länsimaista ajattelua eläimiin kohdistuneesta välineellisyydestä ja halusivat laajentaa moraalisen myötätunnon eläimiin. Esitelmässäni tarkastelen tätä kritiikkiä ja pohdin sen avaamia näkökulmia nyky-yhteiskunnan kritiikille.

Olli-Pekka Moisio, YTT, Dos., Yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto. Moisio on tutkinut muun muassa Frankfurtin koulun kriittistä teoriaa, Karl Marxia ja kriittistä pedagogiikkaa. Viimeisin tutkimushanke käsitteli utopiaa.

 

Tapahtuman järjestää Jyväskylän Kriittinen Korkeakoulu
jyvaskyla@kriittinenkorkeakoulu.fi
http://jyvaskyla.kriittinenkorkeakoulu.fi/