Vertaisarviointi


Logos-ensyklopediassa on käytössä artikkelien tieteellinen vertaisarviointi. Logos käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) vertaisarviotunnusta ja on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja. Ensyklopediassa voidaan julkaista sekä ulkoisen vertaisarvioinnin läpikäymiä että toimituksen sisäisesti arvioimia artikkeleita. Ensyklopedian toimitus päättää mahdollisen vertaisarvioinnin käynnistämisestä yhdessä artikkelin kirjoittajan kanssa.

Vertaisarvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin asioihin:

  • Artikkelin sisällön asianmukaisuus: Ovatko artikkelissa esitetyt huomiot ja tulkinnat tutkijayhteisön jakamia, onko siinä annettu teorioista, -ismeistä ja ajattelijoista totuudenmukainen kuva?
  • Sopiiko artikkeli tyylinsä puolesta tietosanakirja-artikkeliksi: Otetaanko artikkelissa huomioon kaikki olennaiset sisällöt ja lähestymistavat sekä onko sen lähestymistapa tasapuolinen ja neutraali?
  • Onko artikkelin kieliasu selkeä ja lähestyttävä myös aihetta ennestään tuntemattoman näkökulmasta?

Tarkempi kuvaus vertaisarvointiprosessista sekä ohjeet arvioijalle löytyvät oheisesta liitetiedostosta.