Logoksen toimitus ja yhteystiedot


Toimitukseen kuuluvat tällä hetkellä päätoimittaja Sanna Tirkkonen sekä toimittajat Lassi Jakola, Ilmari Hirvonen, Markku Roinila ja Julius Telivuo. Logoksen toimitussihteeri on Jarkko Halkonen. Logoksella on myös asiantuntijatoimituksia, jotka vastaavat tietyn aihealueen sanastosta. Nykyiset asiantuntijatoimitukset muodostuvat seuraavasti:

Analyyttinen filosofia: Ilmari Kortelainen, Panu Raatikainen, Timo Vuorio,
Estetiikka: Jukka Mikkonen, Kalle Puolakka
Etiikka: Arto Laitinen, Juha Räikkä, Teemu Toppinen
Fenomenologia: Jussi Backman, Juha Himanka
Filosofian historia: Toni Kannisto, Juhana Lemetti, Markku Roinila, Miira Tuominen
Frankfurtin koulu: Olli-Pekka Moisio
Poliittinen filosofia: Kristian Klockars, Jaakko Kuosmanen, Simo Kyllönen
Tieteenfilosofia: Petri Ylikoski
Wittgenstein: Lars Hertzberg, Olli Lagerspetz

Logoksen julkaisija on Eurooppalaisen filosofian seura ry:/Tampere.
ISSN 2343-032X
Toimitukseen saat parhaiten yhteyden lähettämällä sähköpostia suoraan päätoimittajalle: sanna.tirkkonen@helsinki.fi.