Takis Fotopouloksen haastattelu


haastattelut

Takis Fotopoulos, moniulotteinen kriisi ja kreikkalainen yhteiskuntakritiikki

Mika Pekkola

15-vuotiaan Alexandros Grigoropouloksen kuolema poliisin luoteihin Ateenassa Exarchian kaupunginosassa johti joulukuun alussa koko Kreikkaa ravistelevaan poliittiseen kriisiin. Kadut eivät täyttyneet vain mielenosoittajista, jotka osoittivat tyytymättömyyttään korruptiosta syytettyyn ja uusliberalistisia uudistuksia ajavaan oikeistohallitukseen, vaan myös suoraa toimintaa harjoittavista anarkisteista, jotka iskivät ennen kaikkea pankkeihin, monikansallisten yritysten konttoreihin ja valtion laitoksiin.

Yhteiskuntakritiikillä ja kansalaistottelemattomuudella on Kreikassa pitkä perinne. Lontoossa pitkään opettanut Takis Fotopoulos (s. 1940) on omalta osaltaan niin ikään tämän perinteen jatkaja. Fotopoulos pyrkii luomaan synteesiä libertaarisen sosialismin, klassisen demokratia-ajatuksen ja 1960-luvun radikalismin jälkimainingeissa syntyneiden uusien sosiaalisten liikkeiden (radikaali vihreä liike, identiteettiliikkeet jne.) välillä. Fotopoulos ei ota kantaa vain Kreikan tilanteeseen, vaan luo laajempaa teoriaa nykyisestä globaalista ”moniulotteisesta kriisistä” ja etsii siihen ulospääsyä muotoilemassaan inklusiivisen demokratian projektissa.

Fotopoulokselle nykyisen moniulotteisen kriisin taustalla on pohjimmiltaan vallan keskittymisen ongelma. Tämä moniulotteinen globaali kriisi on samanaikaisesti sekä poliittinen, taloudellinen, yhteiskunnallinen, ekologinen että kulttuurinen. Poliittisella ja taloudellisella tasolla vallan keskittymiseen liittyvät ongelmat koskevat edustuksellisen demokratian ja markkinatalouden instituutiota. Fotopouloksen käsityksen mukaan kriisiä ei ratkaista turvautumalla esimerkiksi kestävän kehityksen kaltaisiin ajatuksiin tai pyrkimällä luomaan sosiaalisempaa markkinataloutta. Päinvastoin tarvitaan laajempaa projektia, joka tähtää uudenlaisten poliittisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten instituutioiden luomiseen vaihtoehtona nykyisille vieraannuttaville järjestelmille. Lähtökohtana Fotopouloksen inklusiivisen demokratian projektille toimii ajatus vallan tasa-arvoisesta jaosta suoran demokratian puitteissa.

niin & näin -lehden Vapaus-teemanumerossa (3/2008) julkaistiin syksyllä Fotopouloksen haastattelu otsikolla ”Inklusiivinen demokratia – Takis Fotopouloksen haastattelu”. Käytännöllisistä syistä johtuen tekstiä jouduttiin lyhentämään reilusti. Kyseinen haastattelu löytyy nyt kokonaisuudessaan
Filosofia.fi-sivoilta:
Takis Fotop0uloksen haastattelu

Fotopouloksen ajatteluun voi tutustua myös hänen internet-sivuillaan, www.inclusivedemocracy.org/fotopoulos tai katsomalla seuraavan linkin takaa löytyvän videon:
http://video.google.com/videoplay?docid=-8512243123119446521.