Suomalais-liettualainen filosofian merkkiteos käännetty englanniksi


teokset

Liettuan filosofian isä oli suomalainen, Viipurissa syntynyt Vasili (Wilhelm) Sesemann (1884–1963), jonka pääteos Estetiikka julkaistaan nyt englanniksi. Kirjan julkaisua juhlistetaan perjantaina 19.10. seminaarilla Kaunasissa, Liettuassa, Vytautas Magnus –yliopistolla arvovaltaisen kutsuvierasjoukon sekä Vasili Sesemannin elossa olevien sukulaisten ja jälkeläisten kera.

Itämeren maiden välinen sosiaalinen ja kulttuurinen yhteiselo oli ennen maailmasotia paljon tiiviimpää, syvempää ja rikkaampaa kuin tänä päivänä ymmärretään. Sesemannin koko elämänkaari ja filosofinen työ heijastelevat näitä itämeren alueen vanhoja siteitä, kulttuurisia yhteyksiä ja paneurooppalaisia tavoitteita, jotka myöhempi historiallista kaaos ja poliittinen sulkeutuneisuus katkaisi koko 1900-luvun jälkipuoliskoksi.

Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian laitos on elvyttänyt yhteistyötä ja -tutkimusta Baltian maiden filosofian laitosten kanssa 1990-luvun alusta lukien. Tärkeä etappi tässä on Sesemannin teoksen kääntäminen englanniksi, kansainvälisen tutkijayhteisön ulottuville.

Vasili Sesemann oli kirjailija Oscar Parlandin ja runoilija Henri Parlandin setä. Sesemann syntyi Viipurissa, opiskeli filosofiaa ja klassista filologiaa Pietarin yliopistossa sekä psykologiaa, estetiikkaa ja pedagogiikkaa Berliinin ja Marburgin yliopistoissa. Vuonna 1923 Sesemann kutsuttiin Kaunasin yliopistoon vierailevaksi professoriksi, josta hän myöhemmin siirtyi Vilnaan. Saksalaiset miehittäjät sulkivat yliopiston 1943, ja jatkettuaan sodan jälkeen työskentelyään Sesemann joutui 1950 vuorostaan neuvostoviranomaisten pidättämäksi ja tuomittiin Siperiaan. Vapauduttuaan kuuden vuoden jälkeen hänen sallittiin palata Vilnan yliopistoon, jossa hän työskenteli kuolemaansa 1963 saakka.

Vasili Sesemannin elämä, persoona ja filosofia heijastelevat monin tavoin aikakauttaan ja katkenneita yhteyksiä Itämeren alueen maiden välillä. Hänen kulttuurinen taustansa, jossa yhtyvät suomalaiset, ruotsalaiset, saksalaiset ja venäläiset juuret antoivat poikkeuksellisen näkökulman tuon ajan historiallisiin tapahtumiin. Yhdistyneinä viime vuosisadan raskaisiin historiallisiin tapahtumiin ovat nämä rikkaat ja monikulttuuriset taustat selkeästi havaittavissa hänen työssään: hän oli syvällisesti perehtynyt aikakautensa filosofisiin kysymyksiin, kirjoitti ja opetti monilla kielillä ja loi liettualaisen filosofian terminologian. Tämä ansiosta Vasili Sesemannia voi kutsua tärkeimmäksi baltialaiseksi filosofiksi.

Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian laitoksen ja Kaunasin Vytautas Magnus -yliopiston Sesemann-yhteistyötä ja -julkaisutoimintaa ovat tukeneet erityisesti Suomen ja Liettuan suurlähetystöt, Suomi-Liettua kulttuurisäätiö, Pohjoismaiden ministerineuvosto sekä dekaani Hannu Niemi Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta. Muita merkkipaaluja nyt käännetyn ja julkaistavan Estetiikan ohella ovat olleet keväällä 2006 Helsingissä järjestetty seminaari The Baltic philosopher. The life and philosophy of Vasili Sesemann sekä saksalaisen tutkijan Thorsten Botz-Bornsteinin kirjoittama teos Vasily Sesemann. Experience, Formalism, and the Question of Being.

Teksti: http://www.valt.helsinki.fi/ajankohtaista/post-409.htm