Pierre Hadot (1922-2010)


Ranskalainen filosofi ja filosofian historioitsija Pierre Hadot on menehtynyt 88-vuotiaana. Erityisesti antiikin filosofian parissa viihtynyt Hadot korosti teoksissaan sitä, että filosofia merkitsi alkuvaiheissaan kokonaista elämänmuotoa. Hadot hyödynsi historian tulkinnassaan Wittgensteinin ajatuksia kielipeleistä ja 'elämänmuodoista'. Ottamalla nämä ideat tulkintansa lähtökohdiksi hänen onnistui hylätä anakronistiset oletukset filosofian ajattomasta luonteesta, joiden mukaan filosofia ja sen historia muodostuvat ensisijaisesti yrityksistä ratkaista teoreettisia ongelmia, tai kokoelmasta teoreettisia ydinalueita, kuten tietoteoriaa, käsitteleviä oppeja. Tähdentämällä filosofian merkitystä elämänmuotona Hadot päätyi valtavirrasta poikkeaviin näkemyksiin ja pohti mielellään antiikin filosofiakäsityksen merkitystä nykypäivälle.

Hadot'n tunnetuimpia teoksia olivat la Philosophie comme manière de vivre (Filosofia elämänmuotona) ja Qu'est-ce que la philosophie antique, joka ilmestyy lähiaikoina niin & näin -kirjoissa nimellä Mitä on antiikin filosofia?

Uutinen Hadot’n kuolemasta Le Nouvel Observateur -lehden verkkoversiossa:
http://bibliobs.nouvelobs.com/20100426/19188/pierre-hadot-est-mort-a-88-ans

Le Monden muistokirjoitus:

http://www.lemonde.fr/carnet/article/2010/04/27/pierre-hadot_1343322_3382.html

Hadot'n englanninkielisen kustantajan Harvard University Pressin julkaisema kaksiosainen muistokirjoitus, jonka on kirjoittanut Hadot'n oppilas ja kollega Michael Chase:

http://harvardpress.typepad.com/hup_publicity/2010/04/pierre-hadot-part-1.html

http://harvardpress.typepad.com/hup_publicity/2010/04/remembering-pierre-hadot-part-2.html