Itämaan kolme... ei kun kaksi viisasta


niin & näin -lehden uusimmassa numerossa (3/10) kerrottiin, että filosofian oppiainetta uhkaavat supistukset eri yliopistoissa. Lehden ollessa painossa Itä-Suomen yliopiston tilanteesta saatiin uutta tietoa. Raportissa, joka on otsikoitu ”OIKEUSTIETEIDEN LAITOKSEN PÄÄAINERAKENNETTA KEHITETÄÄN 1.8.2011 ALKAEN” kerrotaan, että Itä-Suomen yliopistossa pääainerakenteen kehittäminen tapahtuu lakkauttamalla usean oppiaineen pääainestatus, muun muassa filosofian. Tämä tarkoittaa myös sitä, että filosofian professuuri lakkautetaan Joensuusta 2017. Näillä näkymin Itä-Suomen yliopistoon jää kaksi filosofian lehtoraattia. Toinen jää Joensuuhun ja toinen Kuopioon.

On pelättävä, että tämä on vasta alkua filosofian oppiaineen kehittämiselle Suomessa.

Sami Syrjämäki