Positivismin kriitikosta positivistiksi


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
2001
Kuvaus: 

Linkki:
https://journal.fi/tt/article/view/58168
Ilmestynyt lehdessä Tieteessä tapahtuu 8/2002.

Ingressi:
"Puhe Wienin piirin ”jäsenistä” on metaforien käyttöä. Jäsenkirjoja ei tunnettu, jollei sellaiseksi katsota Schlickiltä saatua kutsua torstaiseminaariin. Kaikkiaan Wienin piiri ja looginen empirismi olivat olennaisia erikantaisuuksia ja muuttuvia käsityksiä sisältäviä prosesseja, vain eräänlainen verkosto, kuten nykyisin sanottaisiin. Tässä verkostossa Kaila oli kiistatta mukana. Siihen hän halusi vetää oppilaansakin."