Kaila ja kahden tunnistamistavan ero


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
2001
Kuvaus: 

Linkki:
https://journal.fi/tt/article/view/57795
Ilmestynyt lehdessä Tieteessä tapahtuu 4/2002.
 
Ingressi:
"Eino Kaila kamppaili koko ikänsä yrittäen sovittaa yhteen hyvin erilaisia katsantokantoja. Hän ei ollut suorasta puusta veistetty filosofi. Hänen emotionaaliset ja intellektuaaliset motivaationsa eivät useinkaan kohdanneet ja niiden jatkuvasta jännitteestä syntyi se, mikä oli hänen filosofinen elämänsä. Asianmukaisen kuvan saaminen Kailan filosofisesta kehityksestä edellyttää kuitenkin hänen varhaiskautensa tutkimista. Monelle on yllätys, että Kaila itse tuli vanhoilla päivillään näkemään parhaiten tunnetun loogisen empirisminsä vain kymmenisen vuotta kestäneenä syrjäpolkuna, jolta hän tosiasiassa palasi 1920-luvun luonnonfilosofisiin kysymyksenasetteluihinsa, tosin tietysti koko lailla aikaisempaa oppineempana."