Eino Kaila – kahden kulttuurin sillanrakentaja


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1996
Kuvaus: 

Linkki:
https://journal.fi/tt/article/view/58788

Ilmestynyt lehdessä Tieteessä tapahtuu 7/1997.
 
Ingressi ja ote johdannosta:
"Englantilainen fyysikko, kirjailija, poliitikko ja hallintovirkamies Charles Percy Snow (myöhemmin lordi Snow) (1905–1980) piti vuonna 1959 merkittävän, toistuvasti painettunakin julkaistun esitelmän "kahdesta kulttuurista" (The Two Cultures and the Scientific Revolution), jossa hän tarkasteli humanistisen ja luonnontieteellisen kulttuurin välisiä ristiriitoja ja niiden harjoittajien keskinäisen ymmärryksen puutetta."

"Meillä Suomessa on toiminut henkilö, jonka koko elämäntyö liikkui kahden kulttuurin alueilla, joka jo varhain tajusi Snow'n ongelman ja sovitti kaksi kulttuuria ihailtavalla tavalla yhteen. Tarkoitan filosofi Eino Sakari Kailaa (1890–1958)."